Δημοσιεύτηκε: 12 Σεπ 2020, 20:27
από advocate
Έκανα έλεγχο κακόβουλης ανάληψης διαχείρισης από τρίτους με το rkhunter και μου έβγαλε τις κατωτέρω προειδοποιήσεις.

Κώδικας: Επιλογή όλων
root@andreas:/home/andreas# rkhunter -c             
[ Rootkit Hunter version 1.4.6 ]

Checking system commands...

    /usr/bin/lwp-request                                     [ Warning ]
Performing malware checks
    Checking for suspicious (large) shared memory segments   [ Warning ]
Performing group and account checks
    Checking for passwd file changes                         [ Warning ]
    Checking for group file changes                          [ Warning ]
Performing filesystem checks
    Checking /dev for suspicious file types                  [ Warning ]
    Checking for hidden files and directories                [ Warning ]

Τι μπορώ να κάνω για να αντιμετωπίσω τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει οι ανωτέρω προειδοποιήσεις?