Δημοσιεύτηκε: 16 Ιουν 2013, 03:54
από ΠΑΤΕΝΤΙΑΡΗΣ
Κώδικας: Επιλογή όλων
athan@pc-athan:~$ sudo dpkg -i *.deb
[sudo] password for athan:
Selecting previously unselected package epson-pc-fax.
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 516988 files and directories currently installed.)
Γίνεται αποσυμπίεση epson-pc-fax (από epson-pc-fax_1.0.0-1lsb3.2_amd64.deb) ...
Γίνεται εγκατάσταση epson-pc-fax (1.0.0-1lsb3.2) ...
cups stop/waiting
cups start/running, process 7520
Επεξεργασία των trigger για libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place
athan@pc-athan:~$ sudo apt-get -f install
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων                 
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
Τα ακόλουθα πακέτα εγκαταστάθηκαν αυτόματα και δεν χρειάζονται πλέον:
  kde-l10n-el human-theme breathe-icon-theme amarok-help-en
  language-pack-kde-el language-pack-kde-en kde-l10n-engb human-icon-theme
  desktop-profiles gnome-icon-theme-gartoon-redux language-pack-kde-en-base
  language-pack-kde-el-base
Χρησιμοποιήστε 'apt-get autoremove' για να τα διαγράψετε.
0 αναβαθμίστηκαν, 0 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 1 δεν αναβαθμίζονται.
athan@pc-athan:~$ apt-get autoremove
E: Αδύνατο το άνοιγμα του αρχείου κλειδώματος /var/lib/dpkg/lock - open (13: Άρνηση πρόσβασης)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
athan@pc-athan:~$ sudo apt-get autoremove
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων                 
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
Τα ακόλουθα πακέτα θα ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ:
  amarok-help-en breathe-icon-theme desktop-profiles
  gnome-icon-theme-gartoon-redux human-icon-theme human-theme kde-l10n-el
  kde-l10n-engb language-pack-kde-el language-pack-kde-el-base
  language-pack-kde-en language-pack-kde-en-base
0 αναβαθμίστηκαν, 0 νέο εγκατεστημένα, 12 θα αφαιρεθούν και 1 δεν αναβαθμίζονται.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα ελευθερωθούν 101 MB χώρου από το δίσκο.
Θέλετε να συνεχίσετε [Ν/ο]; y
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 517011 files and directories currently installed.)
Αφαίρεση του amarok-help-en ...
Αφαίρεση του breathe-icon-theme ...
Αφαίρεση του desktop-profiles ...
Αφαίρεση του gnome-icon-theme-gartoon-redux ...
Αφαίρεση του human-icon-theme ...
Αφαίρεση του human-theme ...
Αφαίρεση του kde-l10n-el ...
Αφαίρεση του kde-l10n-engb ...
Αφαίρεση του language-pack-kde-en-base ...
Αφαίρεση του language-pack-kde-el-base ...
Αφαίρεση του language-pack-kde-en ...
Αφαίρεση του language-pack-kde-el ...
Επεξεργασία των trigger για man-db ...
Επεξεργασία των trigger για menu ...
Επεξεργασία των trigger για software-center ...
INFO:softwarecenter.db.update:translation information in database is up-to-date
Επεξεργασία των trigger για bamfdaemon ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf.index...
athan@pc-athan:~$

Ὅταν ἐγκαταστήσεις τόν ὁδηγό μετά πρέπει νά ἀνοίξεις τό ΦΑΞ καί μετά νά πᾶς νά προσθέσεις τόν ἐκτυπωτή - ΦΑΞ. Ἔτσι θά τό ἀνιχνεύσει καί θά ἐπιλέξεις τό καινούριο ὅνομα πού θά σοῦ βγάλει καί συνέχεια ἀκολουθεῖς τά βήματα.
Ἐναλακτικά βᾶλε τό GFAX Ἐγώ δέν ἔχω βάλει φάξ γιατί στέλνω ἐλάχιστες φορές, ἄν βρῶ χρόνο μπορεῖ νά βάλω.