Δημοσιεύτηκε: 02 Μάιος 2019, 16:46
από taxi406
πρώτη εντολή

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt install libusb libusb-dev
[sudo] password for paidaroi:
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων                 
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
E: Αδυναμία εντοπισμού του πακέτου libusb

δεύτερο
Κώδικας: Επιλογή όλων
gcc hp4600-scanfullpage.c -o hp4600scanfullfile -lusb
hp4600-scanfullpage.c:19:10: fatal error: usb.h: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
#include <usb.h>
          ^~~~~~~
compilation terminated.τρίτο
Κώδικας: Επιλογή όλων
gcc -o fixhp4600output fixhp4600output.c
fixhp4600output.c: In function ‘main’:
fixhp4600output.c:150:1: warning: implicit declaration of function ‘close’; did you mean ‘pclose’? [-Wimplicit-function-declaration]
close(infile);
^~~~~
pclose


από τα δύο πρώτα μάλλον δεν μας έκατσε
μετά έγραψε (αποτέλεσμα 4ης) ότι δεν υπάρχει εντολή