Δημοσιεύτηκε: 06 Μάιος 2019, 19:51
από taxi406
sorry για την καθυστέρηση δεν ήμουν εδώ το Σαββατοκύριακο
ξεκίνησα την διαδικασία και μετά είχα μία ωραία διακοπή ρεύματος οπότε κάποια τα είχα κάνει αλλά δεν θυμάμαι ποια έτσι πάμε από την αρχή
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt install libusb-0.1-4 libusb-dev
[sudo] password for paidaroi:
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων                 
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
libusb-0.1-4 is already the newest version (2:0.1.12-31).
libusb-dev is already the newest version (2:0.1.12-31).
Τα ακόλουθα πακέτα εγκαταστάθηκαν αυτόματα και δεν χρειάζονται πλέον:
  linux-headers-4.15.0-45 linux-headers-4.15.0-45-generic
  linux-headers-generic-hwe-16.04 linux-image-4.15.0-45-generic
  linux-image-generic-hwe-16.04 linux-modules-4.15.0-45-generic
  linux-modules-extra-4.15.0-45-generic
Χρησιμοποιήστε 'sudo apt autoremove' για να τα διαγράψετε.
0 αναβαθμίστηκαν, 0 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 0 δεν αναβαθμίζονται.

Κώδικας: Επιλογή όλων
paidaroi@paidaroi-GA-880GM-UD2H:~/Λήψεις/hp4600-master$ gcc hp4600-scanfullpage.c -o hp4600scanfullfile -lusb
paidaroi@paidaroi-GA-880GM-UD2H:~/Λήψεις/hp4600-master$ gcc -o fixhp4600output fixhp4600output.c
fixhp4600output.c: In function ‘main’:
fixhp4600output.c:150:1: warning: implicit declaration of function ‘close’; did you mean ‘pclose’? [-Wimplicit-function-declaration]
close(infile);
^~~~~
pclose

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo hp4600scanfullfile outputfilename
[sudo] password for paidaroi:
sudo: hp4600scanfullfile: δεν βρέθηκε η εντολή

Κώδικας: Επιλογή όλων
paidaroi@paidaroi-GA-880GM-UD2H:~/Λήψεις/hp4600-master$ ./fixhp4600output outputfilename > outputfilename2

δεν έκανε τίποτα