Δημοσιεύτηκε: 09 Μάιος 2019, 18:49
από taxi406
Κώδικας: Επιλογή όλων
paidaroi@paidaroi-GA-880GM-UD2H:~$ sudo apt install libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
[sudo] password for paidaroi:
E: Αδύνατο το κλείδωμα /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Ο πόρος είναι προσωρινά μη διαθέσιμος)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
paidaroi@paidaroi-GA-880GM-UD2H:~$ sudo apt install libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων                 
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
libusb-1.0-0 is already the newest version (2:1.0.21-2).
Τα ακόλουθα πακέτα εγκαταστάθηκαν αυτόματα και δεν χρειάζονται πλέον:
  linux-headers-generic-hwe-16.04 linux-image-generic-hwe-16.04
  linux-modules-4.15.0-45-generic
Χρησιμοποιήστε 'sudo apt autoremove' για να τα διαγράψετε.
Τα ακόλουθα ΝΕΑ πακέτα θα εγκατασταθούν:
  libusb-1.0-0-dev libusb-1.0-doc
0 αναβαθμίστηκαν, 2 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 3 δεν αναβαθμίζονται.
Χρειάζεται να μεταφορτωθούν 235 kB από αρχεία.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα χρησιμοποιηθούν 1743 kB χώρου από το δίσκο.
Φέρε:1 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libusb-1.0-0-dev i386 2:1.0.21-2 [65,0 kB]
Φέρε:2 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libusb-1.0-doc all 2:1.0.21-2 [170 kB]
Μεταφορτώθηκαν 235 kB σε 1s (266 kB/s)
Selecting previously unselected package libusb-1.0-0-dev:i386.
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 191424 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libusb-1.0-0-dev_2%3a1.0.21-2_i386.deb ...
Unpacking libusb-1.0-0-dev:i386 (2:1.0.21-2) ...
Selecting previously unselected package libusb-1.0-doc.
Preparing to unpack .../libusb-1.0-doc_2%3a1.0.21-2_all.deb ...
Unpacking libusb-1.0-doc (2:1.0.21-2) ...
Γίνεται εγκατάσταση libusb-1.0-doc (2:1.0.21-2) ...
Processing triggers for doc-base (0.10.8) ...
Processing 1 added doc-base file...
Γίνεται εγκατάσταση libusb-1.0-0-dev:i386 (2:1.0.21-2) ...