Δημοσιεύτηκε: 09 Μάιος 2019, 18:53
από taxi406
Κώδικας: Επιλογή όλων
paidaroi@paidaroi-GA-880GM-UD2H:~/Λήψεις/hp4600-master$ gcc hp4600-scanfullpage.c -o hp4600scanfullfile -lusb
paidaroi@paidaroi-GA-880GM-UD2H:~/Λήψεις/hp4600-master$ gcc -o fixhp4600output fixhp4600output.c
fixhp4600output.c: In function ‘main’:
fixhp4600output.c:150:1: warning: implicit declaration of function ‘close’; did you mean ‘pclose’? [-Wimplicit-function-declaration]
close(infile);
^~~~~
pclose
paidaroi@paidaroi-GA-880GM-UD2H:~/Λήψεις/hp4600-master$ sudo hp4600scanfullfile outputfilename
[sudo] password for paidaroi:
sudo: hp4600scanfullfile: δεν βρέθηκε η εντολή
paidaroi@paidaroi-GA-880GM-UD2H:~/Λήψεις/hp4600-master$ ./fixhp4600output outputfilename > outputfilename2

δυστυχώς μία από τα ίδια