Δημοσιεύτηκε: 09 Μάιος 2019, 22:19
από taxi406
Κώδικας: Επιλογή όλων
aidaroi@paidaroi-GA-880GM-UD2H:~/Λήψεις/hp4600-master$ ./hp4600scanfullfile outputfilename
usb_set_debug: Setting debugging level to 255 (on)
usb_os_find_busses: Found 007
usb_os_find_busses: Found 006
usb_os_find_busses: Found 005
usb_os_find_busses: Found 004
usb_os_find_busses: Found 003
usb_os_find_busses: Found 002
usb_os_find_busses: Found 001
usb_os_find_devices: couldn't get connect info
usb_os_find_devices: Found 001 on 007
error obtaining child information: Operation not permitted
usb_os_find_devices: couldn't get connect info
usb_os_find_devices: Found 001 on 006
error obtaining child information: Operation not permitted
usb_os_find_devices: couldn't get connect info
usb_os_find_devices: Found 001 on 005
error obtaining child information: Operation not permitted
usb_os_find_devices: couldn't get connect info
usb_os_find_devices: Found 004 on 004
skipped 1 class/vendor specific interface descriptors
usb_os_find_devices: couldn't get connect info
usb_os_find_devices: Found 003 on 004
skipped 1 class/vendor specific interface descriptors
usb_os_find_devices: couldn't get connect info
usb_os_find_devices: Found 002 on 004
skipping descriptor 0x24
skipping descriptor 0x24
skipping descriptor 0x24
skipping descriptor 0x24
skipping descriptor 0x24
skipped 5 class/vendor specific endpoint descriptors
skipping descriptor 0x24
skipping descriptor 0x24
skipping descriptor 0x24
skipping descriptor 0x24
skipping descriptor 0x24
skipped 5 class/vendor specific endpoint descriptors
usb_os_find_devices: couldn't get connect info
usb_os_find_devices: Found 001 on 004
error obtaining child information: Operation not permitted
error obtaining child information: Operation not permitted
error obtaining child information: Operation not permitted
error obtaining child information: Operation not permitted
usb_os_find_devices: couldn't get connect info
usb_os_find_devices: Found 001 on 003
error obtaining child information: Operation not permitted
usb_os_find_devices: couldn't get connect info
usb_os_find_devices: Found 001 on 002
error obtaining child information: Operation not permitted
usb_os_find_devices: couldn't get connect info
usb_os_find_devices: Found 004 on 001
usb_os_find_devices: couldn't get connect info
usb_os_find_devices: Found 002 on 001
usb_os_find_devices: couldn't get connect info
usb_os_find_devices: Found 001 on 001
error obtaining child information: Operation not permitted
error obtaining child information: Operation not permitted
error obtaining child information: Operation not permitted
USB error: could not get bound driver: Operation not permitted
usb_get_driver_np returned -1
USB error: could not claim interface 0: Operation not permitted
claim failed with error -1


Κώδικας: Επιλογή όλων
paidaroi@paidaroi-GA-880GM-UD2H:~/Λήψεις/hp4600-master$ ./fixhp4600output outputfilename > outputfilename2
paidaroi@paidaroi-GA-880GM-UD2H:~/Λήψεις/hp4600-master$


μου έβγαλε ένα αρχείο outputfilename2 μέσα στο hp4600-master αλλά είναι κενό
για την ακρίβεια το scanner δεν έκανε τίποτα (είναι συνδεδεμένο και έχει ρεύμα)