Δημοσιεύτηκε: 03 Νοέμ 2020, 17:42
από mpiftekis
karidis@karidis-GA-78LMT-USB3-R2:~$ sudo apt-get install --reinstall dpkg
[sudo] password for karidis:
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
0 αναβαθμίστηκαν, 0 νέο εγκατεστημένα, 1 επανεγκατεστημένα,0 θα αφαιρεθούν και 6 δεν αναβαθμίζονται.
1 μη πλήρως εγκατεστημένα ή αφαιρέθηκαν.
Χρειάζεται να μεταφορτωθούν 1136 kB από αρχεία.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα χρησιμοποιηθούν 0 B χώρου από το δίσκο.
Φέρε:1 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/main amd64 dpkg amd64 1.19.0.5ubuntu2.3 [1136 kB]
Μεταφορτώθηκαν 1136 kB σε 1s (902 kB/s)
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 185037 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../dpkg_1.19.0.5ubuntu2.3_amd64.deb ...
Unpacking dpkg (1.19.0.5ubuntu2.3) over (1.19.0.5ubuntu2.3) ...
Γίνεται εγκατάσταση dpkg (1.19.0.5ubuntu2.3) ...
Γίνεται εγκατάσταση flat-remix-gnome (20191117) ...
/var/lib/dpkg/info/flat-remix-gnome.postinst: 4: /var/lib/dpkg/info/flat-remix-gnome.postinst: make: not found
dpkg: error processing package flat-remix-gnome (--configure):
installed flat-remix-gnome package post-installation script subprocess returned error exit status 127
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Προέκυψαν σφάλματα κατά την επεξεργασία του:
flat-remix-gnome
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)