Δημοσιεύτηκε: 03 Ιουν 2009, 19:25
από ilpara
 • Δημοσίευση: 3-6-2009
 • Ενημέρωση: ...-...-20...
  Σύνοψη Αλλαγών: ...
  Το προηγούμενο version με ημ/νια ... βρίσκεται εδώ ...
 • Ενημέρωση: ...-...-20...
  Σύνοψη Αλλαγών: ...
  Το προηγούμενο version με ημ/νια ... βρίσκεται εδώ ...

ΚΑΝΟΝΕΣ οργάνωσης-λειτουργίας της ομάδας του φόρουμ (συντονιστές-διαχειριστές)

1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Οι διαχειριστές (administrators) και συντονιστές (moderators) του φόρουμ της Ελληνικής Κοινότητας του Ubuntu έχουν την αρμοδιότητα της διατήρησης του φόρουμ σε καλό λειτουργικό επίπεδο με εποικοδομητικό και θετικό κλίμα. Συγκεκριμένα:
 • Οι συντονιστές μεριμνούν για την υποστήριξη των χρηστών ως προς τον τρόπο συμμετοχής και συμπεριφοράς εντός του φόρουμ, την ενθάρρυνση των μελών να συμμετέχουν & να προσφέρουν, την συμμόρφωση με τους κανόνες λειτουργίας και την διατήρηση του περιεχομένου (ενότητες & συζητήσεις) σε όσο το δυνατόν πιο χρηστικό επίπεδο.
 • Οι διαχειριστές μεριμνούν για τεχνικά θέματα (πλατφόρμα υλοποίησης) που αφορούν την λειτουργία του φόρουμ. Επιπροσθέτως έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και ως συντονιστές. Αλλαγές που αφορούν θέματα λειτουργίας (π.χ. αλλαγές nickname, επίβλεψη μελών, κλπ) θα συζητούνται πρώτα στην ομάδα και αν είναι σοβαρό θέμα (π.χ. πιθανή διαγραφή μέλους) στην κοινότητα.
Η άποψη διαχειριστών και συντονιστών έχει ίση αξία και βαρύτητα και άπαντες οφείλουν να σέβονται τη γνώμη του καθένα και την πλειοψηφία.

2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
Τα μέλη της ομάδας του φόρουμ (διαχειριστές ϰ συντονιστές) αναδεικνύονται με δημοκρατική διαδικασία από το σύνολο της κοινότητας (ψηφίζουν όσοι ενδιαφέρονται), η οποία επιλέγει ποιοι από τους διατεθειμένους αναλαμβάνουν ρόλο διαχειριστή και ποιοι ρόλο συντονιστή.

3. ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ομάδα του φόρουμ αυτό-οργανώνεται σύμφωνα με τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα, και τον χρόνο που μπορεί να διαθέσει έκαστος, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο (παρότι είναι θεμιτό) να ίσο-κατανέμεται ο φόρτος εργασίας. Επίσης η ομάδα του φόρουμ συζητά πρακτικά θέματα λειτουργίας και κάθε μέλος της ομάδας οφείλει να σέβεται τη γνώμη του καθένα και τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Για τυχόν ζητήματα που η κατάληξη δεν έχει την ευρεία αποδοχή στο σύνολο των διαχειριστών/συντονιστών, υπάρχει το δικαίωμα να τεθεί το θέμα στο σύνολο της κοινότητας για λήψη της οριστικής απόφασης.

4. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Τα μέλη της ομάδας του φόρουμ, όπως και οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας που έχει αναλάβει κάποιο ρόλο (π.χ. περιοδικό, κανάλι IRC, λίστα, κλπ) λαμβάνουν μικρό-αποφάσεις για πρακτικά θέματα λειτουργίας. Για ευρύτερα θέματα, είναι σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία και γενικότερη αποδοχή από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, και για σημαντικά θέματα από την κοινότητα --σημειώνεται αφενός ότι η άποψη όλων των μελών της κοινότητας, ανεξαρτήτως του ρόλου/καθηκόντων έκαστου, έχει ίση αξία και βαρύτητα, και αφετέρου ότι οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα να θέσει οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση στη κοινότητα.
Η κοινότητα συνεδριάζει στο IRC (#ubuntu-gr-meetings) σε ώρα που θα έχει γνωστοποιηθεί σε λίστα και φόρουμ και κανάλι τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. Η συζήτηση είναι ανοικτή σε όλα τα μέλη της κοινότητας. Υπάρχει η προϋπόθεση να παρευρίσκονται τουλάχιστον δέκα άτομα από τα σταθερά μέλη της λίστας ή του καναλιού ή του φόρουμ (από τα 25 άτομα με τις περισσότερες δημοσιεύσεις στο φόρουμ), ειδάλλως θα αναβάλλεται. Διατηρείται καταγραφή της συζήτησης όπου μετά δημοσιεύεται σε φόρουμ και λίστα η τελική απόφαση, μαζί με τα μέλη που συμμετείχαν.

5. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 • Συχνά στην απρόσωπη δικτυακή επικοινωνία υπάρχει ο κίνδυνος παρεξηγήσεων. Ως εκ τούτου, οι θέσεις είναι καλό να διατυπώνονται με σαφήνεια και να συζητούνται μόνο πραγματικά γεγονότα, με σεβασμό στους άλλους, και για κάθε λάθος (κατά την άποψη της ομάδας) συμπεριφορά πρέπει να ακολουθείται φιλική υπόδειξη. Συγκεκριμένα ακολουθούμε τα Code of Conduct και Ubuntu Leadership Code of Conduct.
 • Κάθε δημοσίευση στο φόρουμ είναι φυσικά δημόσια, με αποτέλεσμα κάθε μέλος πρέπει να γνωρίζει την ευθύνη αυτών που γράφει.

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Όσα αναγράφονται στο παρόν είναι ανά πάσα στιγμή στη κρίση της κοινότητας η οποία αποφασίζει αλλαγές με δημοκρατική διαδικασία από το σύνολο της κοινότητας (σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερθείσα διαδικασία). Συνεπώς οποιοσδήποτε μπορεί να σχολιάσει το παρόν και να προτείνει αλλαγές / βελτιώσεις, όσο πιο τεκμηριωμένα τόσο καλύτερα, ώστε εν συνεχεία να αποφασίσει η κοινότητα.

7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Η αποδοχή του παρόντος είναι αναγκαία για τη συμμετοχή στην ομάδα του φόρουμ (διαχειριστές-συντονιστές).

Η ψηφοφορία θα κλείσει την Τετάρτη 17/6 και ώρα 18:25!
Εν συνεχεία θα ανοίξει νέα ψηφοφορία που θα αφορά μόνο την 2η παράγραφο του σημείου 4 επί του οποίου όπως θα διαβάσετε στην παρούσα δημόσια συζήτηση υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις


Το παρόν κείμενο αποτελεί προεργασία προς συζήτηση στην κοινότητα.
Η προεργασία έγινε από την ομάδα συντονιστών-διαχειριστών του φόρουμ.