Δημοσιεύτηκε: 08 Ιουν 2009, 12:23
από michael_k
Προσωπικά η τελευταία διατύπωση με καλύπτει απόλυτα καθώς θεωρώ ότι έχει το πλεονέκτημα να παρακάμπτει, όπου χρειάζεται, τις καθαρά "αυτοματοποιημένες" ή "μηχανιστικές" διαδικασίες και να προωθεί την αλληλεπίδραση των μελών της κοινότητας. Επομένως θα ψηφίσω πλέον θετικά και παροτρύνω και εγώ όλους να διατυπώσουν συγκεκριμένες εναλλακτικές επί της επίμαχης διατύπωσης εφ' όσον δεν τους καλύπτει. Θα είναι κρίμα να "κολλήσει" η όλη συζήτηση και διαδικασία σε ένα θέμα (δικαίωμα ψήφου) που ακόμα και οι κοινωνίες δεν έχουν δώσει (ίσως και να μην υπάρχει) "τέλεια" απάντηση. Παρά τις αδυναμίες του όποιου συστήματος θεωρώ ότι η ύπαρξη ενός είναι καλύτερη (πρακτικότερη για να ακριβολογήσω) από την ανυπαρξία του (έστω και υπό το πρόσχημα της αναζήτησης του "τέλειου" συστήματος). Και χωρίς να θέλω να ξεκινήσω κανένα flame ας αναφέρω ως (χοντροκομμένο) παράδειγμα τα Μαθηματικά. Μετά το θεώρημα της μη πληρότητας του Goedel τι θα έπρεπε να γίνει; Να σταματήσουμε τη χρήση τους; Ή να συνεχίσουμε (όπως κάναμε) εν γνώσει των αδυναμιών μας;