Δημοσιεύτηκε: 13 Δεκ 2015, 00:01
από A1200
Εχω εγκαταστήσει τη free pascal με τα utilities ,οταν τρέχω το πρόγραμμα δεν εμφανίζει τα ελληνικά.
Καμία ιδέα?

Κώδικας: Επιλογή όλων
program embadon perimetros;
const
pi=3.1416;
var
R,per,e:real;
begin
writeln('Δώσε  δωσε την ακτίνα του κύκλου');
readln(R);
per:=2*pi*R;
E:=Pi*r*r;
writeln('Η περίμετρος του κύκλου είναι ',per:2:2);
writeln('και το εμβαδόν του είναι ',e:2:2);
end.