Δημοσιεύτηκε: 11 Ιουν 2016, 11:41
από pc_magas
Καλησπέρα στα αποθετήρια μου είδα τα εξής πακέτα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
pcmagas@pcmagas-Lenovo-G70-70:~$ apt-cache search openjdk-9
openjdk-9-dbg - Java runtime based on OpenJDK (debugging symbols)
openjdk-9-demo - Java runtime based on OpenJDK (demos and examples)
openjdk-9-doc - OpenJDK Development Kit (JDK) documentation
openjdk-9-jdk - OpenJDK Development Kit (JDK)
openjdk-9-jdk-headless - OpenJDK Development Kit (JDK) (headless)
openjdk-9-jre - OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT
openjdk-9-jre-headless - OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT (headless)
openjdk-9-source - OpenJDK Development Kit (JDK) source files


Έτσι τα εγκατέστησα ανεπιτυχώς με την εντολή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get iinstall openjdk-9*


Όταν ξαναπροσπάθησα να τα εγκαταστήσω λαμβάνω το παρακάτω:
Κώδικας: Επιλογή όλων
pcmagas@pcmagas-Lenovo-G70-70:~$ sudo apt-get -f install
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων                 
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
Διόρθωση εξαρτήσεων... Ετοιμο
Τα ακόλουθα πακέτα εγκαταστάθηκαν αυτόματα και δεν χρειάζονται πλέον:
  linux-headers-4.4.0-21 linux-headers-4.4.0-21-generic linux-image-4.4.0-21-generic
  linux-image-extra-4.4.0-21-generic linux-signed-image-4.4.0-21-generic
Χρησιμοποιήστε 'sudo apt autoremove' για να τα διαγράψετε.
The following additional packages will be installed:
  openjdk-9-jdk
Προτεινόμενα πακέτα:
  visualvm
Τα ακόλουθα ΝΕΑ πακέτα θα εγκατασταθούν:
  openjdk-9-jdk
0 αναβαθμίστηκαν, 1 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 0 δεν αναβαθμίζονται.
1 μη πλήρως εγκατεστημένα ή αφαιρέθηκαν.
Χρειάζεται να μεταφορτωθούν 0 B/16,6 kB από αρχεία.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα χρησιμοποιηθούν 58,4 kB χώρου από το δίσκο.
Θέλετε να συνεχίσετε; [Ν/ο] y
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 285802 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../openjdk-9-jdk_9~b114-0ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking openjdk-9-jdk:amd64 (9~b114-0ubuntu1) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/openjdk-9-jdk_9~b114-0ubuntu1_amd64.deb (--unpack):
trying to overwrite '/usr/lib/jvm/java-9-openjdk-amd64/include/linux/jawt_md.h', which is also in package openjdk-9-jdk-headless:amd64 9~b114-0ubuntu1
Προέκυψαν σφάλματα κατά την επεξεργασία του:
/var/cache/apt/archives/openjdk-9-jdk_9~b114-0ubuntu1_amd64.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)


Έχετε κάποια ιδέα;