Δημοσιεύτηκε: 01 Νοέμ 2016, 00:34
από jsalatas
πήγαινε στο config αρχείο του phpmyadmin και πρόσθεσε τα παρακάτω
Κώδικας: Επιλογή όλων
if (extension_loaded('zlib') && !function_exists('gzopen') && function_exists('gzopen64'))
{
  function gzopen($filename, $mode, $use_include_path = 0) {
    return gzopen64($filename, $mode, $use_include_path);
  }


νομίζω το όνομά του είναι config.inc.php και κανονικά θα έπρεπε να είναι /etc/phpmyadmin/config.inc.php
Αν δεν είναι αυτό, όπου είναι τελος πάντων ;)