Δημοσιεύτηκε: 24 Ιούλ 2018, 19:47
από pc_magas
καλησπέρα,
Αναπτύσσω εφαρμογές php με την χρήση του vagrant αλλά όταν εκκινώ ένα εικονικό μηχάνημα μέσω αυτού λαμβάνω το εξής σφάλμα:

Κώδικας: Επιλογή όλων
There was an error while executing `VBoxManage`, a CLI used by Vagrant
for controlling VirtualBox. The command and stderr is shown below.

Command: ["startvm", "15581e03-b9a9-4383-9e4f-1209a8aa41ba", "--type", "headless"]

Stderr: VBoxManage: error: The VMMR0.r0 module version does not match VBoxVMM.dll/so/dylib. If you just upgraded VirtualBox, please terminate all VMs and make sure that neither VBoxNetDHCP nor VBoxNetNAT is running. Then try again. If this error persists, try re-installing VirtualBox. (VERR_VMM_R0_VERSION_MISMATCH)
VBoxManage: error: Details: code NS_ERROR_FAILURE (0x80004005), component ConsoleWrap, interface IConsole


Έχοντας σαν αποτέλεσμα την ΜΗ εκκινηση του μηχανήματος ανάπτυξης. Έχω δοκιμάσει επαναεγκατάσταση του virtualbox όπως και την εντολή:

Κώδικας: Επιλογή όλων
There was an error while executing `VBoxManage`, a CLI used by Vagrant
for controlling VirtualBox. The command and stderr is shown below.

Command: ["startvm", "15581e03-b9a9-4383-9e4f-1209a8aa41ba", "--type", "headless"]

Stderr: VBoxManage: error: The VMMR0.r0 module version does not match VBoxVMM.dll/so/dylib. If you just upgraded VirtualBox, please terminate all VMs and make sure that neither VBoxNetDHCP nor VBoxNetNAT is running. Then try again. If this error persists, try re-installing VirtualBox. (VERR_VMM_R0_VERSION_MISMATCH)
VBoxManage: error: Details: code NS_ERROR_FAILURE (0x80004005), component ConsoleWrap, interface IConsole


Το image είναι το laravel/homestead και το πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν πήγα να προωθήσω κίνηση προς το host από το guest στη θύρα 9000 που ακούει το ide για να κάνω debug εφαρμογές μέσω xdebug.

Περισσότερες πληροφορίες έβαλα στο: https://stackoverflow.com/questions/514 ... oes-not-ma

Ακόμη δοκίμασα να το κάνω remove και να εκτελέσω τις οδηγίες όπως δείχνει στο: https://groups.google.com/forum/#!topic ... tWf5zTQaJY

Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να δημιουργώ εικονικά interfaces host-only έτσι αναγκάστικα να το κάνω purge και να επαναεγκαταστήσω το virtualbox.

Η έκδοση του vagrant είναι η Vagrant 2.1.2. Ενώ το τρέχω σε 16.04LTS.