Δημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2019, 00:31
από bobptz
Πως τρέχω αρχεία .jnlp (σε java) ? Έχω εγκαταστήσει Oracle java 12:
Κώδικας: Επιλογή όλων
    $ java -version
    java version "12.0.2" 2019-07-16
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 12.0.2+10)
    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 12.0.2+10, mixed mode, sharing)