Δημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2019, 00:45
από bobptz
Maras έγραψε:sudo apt install icedtea-netx


Το έκανα.

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ java -version
openjdk version "11.0.4" 2019-07-16
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.4+11-post-Ubuntu-1ubuntu218.04.3)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.4+11-post-Ubuntu-1ubuntu218.04.3, mixed mode, sharing)


Μήπως τώρα έφυγε το Oracle Java 12, και έχω το OpenJDK 11?

Εγώ με Oracle java θέλω να τα τρέχω.

EDIT:
Με διπλό κλικ δε μπορώ να τα τρέχω?