Δημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2019, 07:27
από bobptz
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ ls /usr/lib/jvm
default-java               java-11-openjdk-amd64  jdk-12.0.2
java-1.11.0-openjdk-amd64  jdk-11.0.3