Δημοσιεύτηκε: 15 Μαρ 2021, 09:31
από bobptz
George0k00 έγραψε:sudo apt install ffmpeg

Το έκανα, αλλά δεν ήταν αυτό το πρόβλημα:

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ sudo apt install ffmpeg
[sudo] password for bob:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
ffmpeg is already the newest version (7:3.4.8-0ubuntu0.2).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  audacity-data libflac++6v5 libid3tag0 libportsmf0v5 libsuil-0-0
  libvamp-hostsdk3v5 linux-hwe-5.4-headers-5.4.0-62
  linux-hwe-5.4-headers-5.4.0-64
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.


Πάλι μου βγάζει το ίδιο λάθος:
Κώδικας: Επιλογή όλων
Audacity did not recognize the type of the file ....mp3
Try installing ffmpeg. For uncompressed files, also try File > Import > Raw Data.


Άρα κάτι άλλο πρέπει να είναι.

Μήπως να βγάλω το snap-audacity και να το εγκαταστήσω από το software center?