Δημοσιεύτηκε: 31 Μαρ 2017, 01:14
από lepidas
sshfs αντι για samba.
sudo apt-get install sshfs
και νομίζω και το πακέτο fuse, πάει καιρός που το έχω κάνει και δε θυμάμαι πολλά.

αυτη είναι η ρύθμιση που έχω στο δικό μου desktop:/etc/fstab
Κώδικας: Επιλογή όλων
blades@192.168.2.3:/mnt /Files/Odroid fuse.sshfs _netdev,user,idmap=user,transform_symlinks,identityfile=/home/blades/.ssh/id_rsa,allow_other, 0 0


blades ειναι ενας χρηστης στο odroid, 192.....2.3 η IPκαι κάνω mount το /mnt του odroid πάνω στο φάκελο /Files/Odroid
odroid=raspberry pi

Κώδικας: Επιλογή όλων
blades@odroid 00:12:22 ~ > dpkg -l | grep sshfs
blades@odroid 00:12:35 ~ > dpkg -l | grep fuse
ii  exfat-fuse                            1.2.3-1                                    armhf        read and write exFAT driver for FUSE
ii  fuse                                  2.9.4-1ubuntu3.1                           armhf        Filesystem in Userspace
ii  gvfs-fuse                             1.28.2-1ubuntu1~16.04.1                    armhf        userspace virtual filesystem - fuse server
ii  ifuse                                 1.1.2-0.1build3                            armhf        FUSE module for iPhone and iPod Touch devices
ii  libconfuse-common                     2.7-5                                      all          Common files for libConfuse
ii  libconfuse0:armhf                     2.7-5                                      armhf        Library for parsing configuration files
ii  libfuse2:armhf                        2.9.4-1ubuntu3.1                           armhf        Filesystem in Userspace (library)


Κώδικας: Επιλογή όλων
blades@desktop:~$ dpkg -l | grep fuse
ii  fuse                                                 2.9.4-1ubuntu3.1                              amd64        Filesystem in Userspace
ii  gvfs-fuse                                            1.28.2-1ubuntu1~16.04.1                       amd64        userspace virtual filesystem - fuse server
ii  libfuse2:amd64                                       2.9.4-1ubuntu3.1                              amd64        Filesystem in Userspace (library)
ii  python-defusedxml                                    0.4.1-2build1                                 all          XML bomb protection for Python stdlib modules (for Python 2)
blades@desktop:~$ dpkg -l | grep sshfs
ii  sshfs                                                2.5-1ubuntu1                                  amd64        filesystem client based on SSH File Transfer Protocol