Δημοσιεύτηκε: 02 Αύγ 2017, 16:21
από Milan7
Συνεχίζω την καταγραφή έτσι για την ιστορία για λίγες μέρες ακόμα και μετά από απρίλη πάλι :P

Wifi ξεκίνησε να χάνεται εντελώς (λαμπάκι κόκκινο ... ) και επανέρχεται (στα γνωστά χάλια) με αυτά

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo modprobe -rv rtl8188ee
sudo modprobe -v rtl8188ee
insmod /lib/modules/4.10.0-28-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
insmod /lib/modules/4.10.0-28-generic/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
insmod /lib/modules/4.10.0-28-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtlwifi.ko
insmod /lib/modules/4.10.0-28-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl_pci.ko
insmod /lib/modules/4.10.0-28-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8188ee/rtl8188ee.ko ant_sel=1