Δημοσιεύτηκε: 03 Αύγ 2017, 10:21
από Milan7
Λοιπόν αφού έσβησα τον παλιό φάκελο rtlwifi_new και χωρίς να είμαι σίγουρος ότι δεν το είχα δοκιμάσει -και- αυτό στο παρελθόν είχα αυτό αποτέλεσμα

Κώδικας: Επιλογή όλων
hokshilato@hokshilato-HP-15-Notebook-PC:~/rtlwifi_new$ sudo make install
make -C /lib/modules/4.10.0-28-generic/build M=/home/hokshilato/rtlwifi_new modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.10.0-28-generic'
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 15 modules
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.10.0-28-generic'
Making backups
Install rtlwifi SUCCESS
hokshilato@hokshilato-HP-15-Notebook-PC:~/rtlwifi_new$ sudo modprobe rtl8188ee
modprobe: ERROR: could not insert 'rtl8188ee': Required key not available
hokshilato@hokshilato-HP-15-Notebook-PC:~/rtlwifi_new$


Πλέον δεν ενεργοποιήτε και με το modprobe :?