Δημοσιεύτηκε: 06 Ιούλ 2018, 13:15
από minios67
Είμαι τεχνικός σε δημόσιο νοσοκομείο.
Σε εθελοντική βάση έχω εγκαταστήσει από παλιά Linux σε υπολογιστή της Καρδιολογικής κλινικής.
Στον υπολογιστή αυτό υπάρχει "κοινός φάκελος αρχείων" και στην αρχή αυτόν τον φάκελο τον έβλεπε μόνο ένας υπολογιστής με windows. Οι υπολογιστές με Windows έγιναν 6 και ο σκληρός του υπολογιστή με Linux χάλασε μετά από 10 χρόνια αδιάλειπτης χρήσης. Ευτυχώς το λειτουργικό ενημερώνονταν και αναβαθμιζόταν τακτικά και κρατούνταν αντίγραφα ασφαλείας.
Στον υπολογιστή μπήκε καινούργιος δίσκος κι εγκαταστάθηκαν xubuntu 18.04.
Οι υπολογιστές με windows βλέπουν τον "κοινό φάκελο αρχείων" αλλά όποιος δημιουργεί αρχείο σε αυτόν από υπολογιστή με windows το αρχείο έχει ιδιοκτήτη "nobody". Το αρχείο αυτό μπορούν να το επεξεργαστούν εκ νέου από τα windows αλλά όχι από τον υπολογιστή με linux καθ' ότι ο χρήστης στο linux είναι "kardiologiki".
Ο φάκελος "κοινός φάκελος αρχείων" βρίσκεται στον υπολογιστή με Linux και αυτός, οι υποφάκελοι και τα περισωσμένα-ανακτημένα αρχεία από πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας έχουν ιδιοκτήτη και ομάδα "kardiologiki".
Δυσκολεύτηκα στο να δηλώσω ως κοινόχρηστο αυτό το φάκελο καθ' ότι το Thunar δεν δίνει αυτή την δυνατότητα. Εγκατέστησα τον Ναυτίλο που παρέχει αυτή την δυνατότητα.
Εγκατέστησα και τη Samba για περισσότερες δυνατότητες.
Τι πρέπει να κάνω ώστε τα αρχεία (.doc) να δουλεύουν σε όλους τους υπολογιστές και να μην έχω πρόβλημα με τα δικαιώματα.