Δημοσιεύτηκε: 25 Δεκ 2016, 17:34
από Tassos10
Χαιρετώ την κοινότητα.

Ένα μηχάνημα το οποίο έχει μπροστά τέσσερις υποδοχές για σκληρούς δίσκους ( περιέχει τέσσερις δίσκους seageat κάπου των 75GB ο καθένας ). Καταρχήν αυτή η "συστοιχία", είναι για διαμόρφωση RAID, σωστά;

Εγώ σε αυτό το μηχάνημα, έχω κάνει εγκατάσταση Ubuntu Server 16.04 LTS με τις παρακάτω ρυθμίσεις όσον αφορά τους δίσκους :


Και το αποτέλεσμα είναι να μην μπορώ να δω τους δίσκους. Βλέπω μονάχα έναν, αυτόν που έκανα εγκατάσταση το λειτουργικό.
Τι γίνεται με τους υπόλοιπους; Γιατί δε τους βλέπω;
Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν μπορούσα να αξιοποιήσω τους δίσκους, με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε ως διαμόρφωση RAID, είτε απλώς να βλέπω τους δίσκους ως ξεχωριστούς τόμους και να μπορώ όμως να τους χρησιμοποιώ. Διότι τώρα δεν μπορώ να τους δω - αξιοποιήσω καθόλου.

Διάβασα και τον καταπληκτικού οδηγού του φίλου nicktux : LVM: Βασική διαχείριση λογικών τόμων και μου έδωσε μερικές ιδέες, αλλά για να είμαι ειλικρινής επί του θέματος πέρα από ένα θεωρητικό κομμάτι ( μερικά πράγματα περί των διαμορφώσεων RAID ), δεν είμαι και πολύ γνώστης και για αυτό απευθύνομαι εδώ ώστε να μου δώσετε τα φώτα σας και να του συζητήσουμε.


Μερικά πράγματα που θέλω να σας δείξω ( στο τι βλέπω εγώ ), είναι τα παρακάτω :


Καταρχήν έπειτα από αναβαθμίσεις που κάνω στο σύστημα, μου βγάζει αυτό το μήνυμα :
Κώδικας: Επιλογή όλων
W: mdadm: /etc/mdadm/mdadm.conf defines no arrays.


:~# sudo fdisk -l
Κώδικας: Επιλογή όλων
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes


Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes


Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes


Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes


Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes


Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes


Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes


Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes


Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes


Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes


Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes


Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes


Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes


Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes


Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes


Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/sda: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xeed4c6f9

Device     Boot   Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *       2048    999423    997376  487M 83 Linux
/dev/sda2       1001470 143374335 142372866 67,9G  5 Extended
/dev/sda5       1001472 143374335 142372864 67,9G 8e Linux LVM


Disk /dev/sdb: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0001ccfb

Device     Boot     Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  *         2048 130793471 130791424 62,4G 83 Linux
/dev/sdb2       130795518 143374335  12578818    6G  5 Extended
/dev/sdb5       130795520 143374335  12578816    6G 82 Linux swap / Solaris


Disk /dev/sdd: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc6dcc6de


Disk /dev/sdc: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc6dcc6dc


Disk /dev/mapper/server--vg-root: 61,9 GiB, 66450358272 bytes, 129785856 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/server--vg-swap_1: 6 GiB, 6442450944 bytes, 12582912 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/cryptswap1: 6 GiB, 6441926656 bytes, 12581888 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


:~# lsblk
Κώδικας: Επιλογή όλων
NAME                  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
fd0                     2:0    1    4K  0 disk 
sda                     8:0    0 68,4G  0 disk 
├─sda1                  8:1    0  487M  0 part  /boot
├─sda2                  8:2    0    1K  0 part 
└─sda5                  8:5    0 67,9G  0 part 
  ├─server--vg-root   252:0    0 61,9G  0 lvm   /
  └─server--vg-swap_1 252:1    0    6G  0 lvm   
    └─cryptswap1      252:2    0    6G  0 crypt [SWAP]
sdb                     8:16   0 68,4G  0 disk 
├─sdb1                  8:17   0 62,4G  0 part 
├─sdb2                  8:18   0    1K  0 part 
└─sdb5                  8:21   0    6G  0 part 
sdc                     8:32   0 68,4G  0 disk 
sdd                     8:48   0 68,4G  0 disk 
sr0                    11:0    1 1024M  0 rom   
sr1                    11:1    1 1024M  0 rom   :~# sudo lsblk -f
Κώδικας: Επιλογή όλων
NAME                  FSTYPE      LABEL UUID                                   MOUNTPOINT
fd0                                                                           
sda                                                                           
├─sda1                ext2              92f34fea-845b-4756-98fc-e81b8508d7c2   /boot
├─sda2                                                                         
└─sda5                LVM2_member       twSAI9-U4rx-D5if-ZwqN-rwMV-weFj-DzoYLc
  ├─server--vg-root   ext4              8119cb4f-55b1-434d-aad1-71a453a0951e   /
  └─server--vg-swap_1 swap              0c30d168-32c0-468f-b808-ccb85319506d   
    └─cryptswap1      swap              86d04855-76c7-4da9-891d-a2c7572f6820   [SWAP]
sdb                                                                           
├─sdb1                ext4              1fedf9e2-91ee-46b6-8a1d-42f2a7bf9126   
├─sdb2                                                                         
└─sdb5                                                                         
sdc                                                                           
sdd                                                                           
sr0                                                                           
sr1:~# lsblk -P -o KNAME,FSTYPE,SIZE,MOUNTPOINT,LABEL,MODEL
Κώδικας: Επιλογή όλων
KNAME="fd0" FSTYPE="" SIZE="4K" MOUNTPOINT="" LABEL="" MODEL=""
KNAME="sda" FSTYPE="" SIZE="68,4G" MOUNTPOINT="" LABEL="" MODEL="ST373207LC      "
KNAME="sda1" FSTYPE="ext2" SIZE="487M" MOUNTPOINT="/boot" LABEL="" MODEL=""
KNAME="sda2" FSTYPE="" SIZE="1K" MOUNTPOINT="" LABEL="" MODEL=""
KNAME="sda5" FSTYPE="LVM2_member" SIZE="67,9G" MOUNTPOINT="" LABEL="" MODEL=""
KNAME="dm-0" FSTYPE="ext4" SIZE="61,9G" MOUNTPOINT="/" LABEL="" MODEL=""
KNAME="dm-1" FSTYPE="swap" SIZE="6G" MOUNTPOINT="" LABEL="" MODEL=""
KNAME="dm-2" FSTYPE="swap" SIZE="6G" MOUNTPOINT="[SWAP]" LABEL="" MODEL=""
KNAME="sdb" FSTYPE="" SIZE="68,4G" MOUNTPOINT="" LABEL="" MODEL="ST373207LC      "
KNAME="sdb1" FSTYPE="ext4" SIZE="62,4G" MOUNTPOINT="" LABEL="" MODEL=""
KNAME="sdb2" FSTYPE="" SIZE="1K" MOUNTPOINT="" LABEL="" MODEL=""
KNAME="sdb5" FSTYPE="" SIZE="6G" MOUNTPOINT="" LABEL="" MODEL=""
KNAME="sdc" FSTYPE="" SIZE="68,4G" MOUNTPOINT="" LABEL="" MODEL="ST373207LC      "
KNAME="sdd" FSTYPE="" SIZE="68,4G" MOUNTPOINT="" LABEL="" MODEL="ST373207LC      "
KNAME="sr0" FSTYPE="" SIZE="1024M" MOUNTPOINT="" LABEL="" MODEL="DVD-ROM SDM2012C"
KNAME="sr1" FSTYPE="" SIZE="1024M" MOUNTPOINT="" LABEL="" MODEL="DVDR   PX-716A  ":~# ls /dev/sd*
Κώδικας: Επιλογή όλων

   /dev/sda 
      /dev/sda1
      /dev/sda2
      /dev/sda5

   /dev/sdb
      /dev/sdb1
      /dev/sdb2
      /dev/sdb5

   /dev/sdc
   /dev/sdd:~# sudo lshw -class disk -short
Κώδικας: Επιλογή όλων
H/W path                Device      Class       Description
===========================================================
/0/100/2/0/5/0.a.0      /dev/sda    disk        73GB SCSI Disk
/0/100/2/0/5/0.b.0      /dev/sdb    disk        73GB SCSI Disk
/0/100/2/0/5/0.c.0      /dev/sdc    disk        73GB SCSI Disk
/0/100/2/0/5/0.d.0      /dev/sdd    disk        73GB SCSI Disk
/0/1/0.0.0              /dev/cdrom  disk        DVD-ROM SDM2012C
/0/1/0.1.0              /dev/cdrw   disk        DVDR   PX-716A
:~# sudo lshw
Κώδικας: Επιλογή όλων
.....
*-disk:0
                      description: SCSI Disk
                      physical id: 0.a.0
                      bus info: scsi@2:0.10.0
                      logical name: /dev/sda
                      size: 68GiB (73GB)
                      capabilities: partitioned partitioned:dos
                      configuration: logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=eed4c6f9
                    *-volume:0
                         description: Linux filesystem partition
                         vendor: Linux
                         physical id: 1
                         bus info: scsi@2:0.10.0,1
                         logical name: /dev/sda1
                         logical name: /boot
                         version: 1.0
                         serial: 92f34fea-845b-4756-98fc-e81b8508d7c2
                         size: 487MiB
                         capacity: 487MiB
                         capabilities: primary bootable extended_attributes large_files ext2 initialized
                         configuration: filesystem=ext2 lastmountpoint=/boot modified=2016-08-26 08:20:58 mount.fstype=ext2 mount.options=rw,relatime,block_validity,barrier,user_xattr,acl mounted=2016-08-26 08:20:58 state=mounted
                    *-volume:1
                         description: Extended partition
                         physical id: 2
                         bus info: scsi@2:0.10.0,2
                         logical name: /dev/sda2
                         size: 67GiB
                         capacity: 67GiB
                         capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
                       *-logicalvolume
                            description: Linux LVM Physical Volume partition
                            physical id: 5
                            logical name: /dev/sda5
                            serial: twSAI9-U4rx-D5if-ZwqN-rwMV-weFj-DzoYLc
                            size: 67GiB
                            capacity: 67GiB
                            capabilities: multi lvm2
                 *-disk:1
                      description: SCSI Disk
                      physical id: 0.b.0
                      bus info: scsi@2:0.11.0
                      logical name: /dev/sdb
                      size: 68GiB (73GB)
                      capabilities: partitioned partitioned:dos
                      configuration: logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=0001ccfb
                    *-volume:0
                         description: EXT4 volume
                         vendor: Linux
                         physical id: 1
                         bus info: scsi@2:0.11.0,1
                         logical name: /dev/sdb1
                         version: 1.0
                         serial: 1fedf9e2-91ee-46b6-8a1d-42f2a7bf9126
                         size: 62GiB
                         capacity: 62GiB
                         capabilities: primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized
                         configuration: created=2016-03-30 12:42:09 filesystem=ext4 lastmountpoint=/ modified=2016-04-22 08:40:25 mounted=2016-04-22 08:40:25 state=clean
                    *-volume:1
                         description: Extended partition
                         physical id: 2
                         bus info: scsi@2:0.11.0,2
                         logical name: /dev/sdb2
                         size: 6142MiB
                         capacity: 6142MiB
                         capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
                       *-logicalvolume
                            description: Linux swap / Solaris partition
                            physical id: 5
                            logical name: /dev/sdb5
                            capacity: 6142MiB
                            capabilities: nofs
                 *-disk:2
                      description: SCSI Disk
                      physical id: 0.c.0
                      bus info: scsi@2:0.12.0
                      logical name: /dev/sdc
                      size: 68GiB (73GB)
                      configuration: logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=c6dcc6dc
                 *-disk:3
                      description: SCSI Disk
                      physical id: 0.d.0
                      bus info: scsi@2:0.13.0
                      logical name: /dev/sdd
                      size: 68GiB (73GB)
                      configuration: logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=c6dcc6de
:~# sudo parted -l
Κώδικας: Επιλογή όλων
Model: SEAGATE ST373207LC (scsi)
Disk /dev/sda: 73,4GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    Type      File system  Flags
1      1049kB  512MB   511MB   primary   ext2         boot
2      513MB   73,4GB  72,9GB  extended
5      513MB   73,4GB  72,9GB  logical                lvm


Model: SEAGATE ST373207LC (scsi)
Disk /dev/sdb: 73,4GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    Type      File system  Flags
1      1049kB  67,0GB  67,0GB  primary   ext4         boot
2      67,0GB  73,4GB  6440MB  extended
5      67,0GB  73,4GB  6440MB  logical


Model: SEAGATE ST373207LC (scsi)
Disk /dev/sdc: 73,4GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start  End  Size  Type  File system  Flags


Model: SEAGATE ST373207LC (scsi)
Disk /dev/sdd: 73,4GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start  End  Size  Type  File system  Flags


Model: Linux device-mapper (crypt) (dm)
Disk /dev/mapper/cryptswap1: 6442MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: loop
Disk Flags:

Number  Start  End     Size    File system     Flags
1      0,00B  6442MB  6442MB  linux-swap(v1)


Model: Linux device-mapper (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/server--vg-swap_1: 6442MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: loop
Disk Flags:

Number  Start  End     Size    File system     Flags
1      0,00B  6442MB  6442MB  linux-swap(v1)


Model: Linux device-mapper (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/server--vg-root: 66,5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: loop
Disk Flags:

Number  Start  End     Size    File system  Flags
1      0,00B  66,5GB  66,5GB  ext4sudo pvdisplay
Κώδικας: Επιλογή όλων
  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/sda5
  VG Name               server-vg
  PV Size               67,89 GiB / not usable 2,00 MiB
  Allocatable           yes (but full)
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              17379
  Free PE               0
  Allocated PE          17379
  PV UUID               twSAI9-U4rx-D5if-ZwqN-rwMV-weFj-DzoYLc
   sudo lvdisplay
Κώδικας: Επιλογή όλων
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/server-vg/root
  LV Name                root
  VG Name                server-vg
  LV UUID                3xAYrm-uuaM-kzqq-IbDF-X3uW-J8J3-01kCKC
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time server, 2016-04-22 09:07:28 +0300
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                61,89 GiB
  Current LE             15843
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           252:0
   
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/server-vg/swap_1
  LV Name                swap_1
  VG Name                server-vg
  LV UUID                dB55yT-Yue3-1uSQ-eYuA-MhEe-RJwg-zk36gW
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time server, 2016-04-22 09:07:29 +0300
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                6,00 GiB
  Current LE             1536
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           252:1
   sudo vgdisplay
Κώδικας: Επιλογή όλων
  --- Volume group ---
  VG Name               server-vg
  System ID             
  Format                lvm2
  Metadata Areas        1
  Metadata Sequence No  3
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                2
  Open LV               2
  Max PV                0
  Cur PV                1
  Act PV                1
  VG Size               67,89 GiB
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              17379
  Alloc PE / Size       17379 / 67,89 GiB
  Free  PE / Size       0 / 0   
  VG UUID               jJSPRU-Sraj-IAdd-ctki-uqsO-JxW5-kqxayqsudo df -alh
Κώδικας: Επιλογή όλων
Filesystem                   Size  Used Avail Use% Mounted on
sysfs                           0     0     0    - /sys
proc                            0     0     0    - /proc
udev                         2,9G     0  2,9G   0% /dev
devpts                          0     0     0    - /dev/pts
tmpfs                        597M  8,3M  589M   2% /run
/dev/mapper/server--vg-root   61G   23G   36G  39% /
securityfs                      0     0     0    - /sys/kernel/security
tmpfs                        3,0G     0  3,0G   0% /dev/shm
tmpfs                        5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs                        3,0G     0  3,0G   0% /sys/fs/cgroup
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore                          0     0     0    - /sys/fs/pstore
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/pids
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/perf_event
systemd-1                       -     -     -    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
debugfs                         0     0     0    - /sys/kernel/debug
hugetlbfs                       0     0     0    - /dev/hugepages
mqueue                          0     0     0    - /dev/mqueue
tracefs                         0     0     0    - /sys/kernel/debug/tracing
fusectl                         0     0     0    - /sys/fs/fuse/connections
/dev/sda1                    472M  105M  343M  24% /boot
lxcfs                           0     0     0    - /var/lib/lxcfs
binfmt_misc                     0     0     0    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
tmpfs                        597M     0  597M   0% /run/user/1000
Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. :)