Δημοσιεύτηκε: 27 Δεκ 2016, 18:29
από Tassos10
kyknos123 έγραψε:αν δεν εμφανιζονται και ετσι, λογικα δεν τους εχει δωσει κανενα filesystem και με βαση τη δευτερη εικονα τον πρωτο σκληρο εχεις επιλεξει, οι αλλοι 3 δεν μας ειπες ειχαν καποιο filesystem η ηταν unallocated?

Ναι παιδιά εγώ μονάχα στον "πρώτο", έκανα την εγκατάσταση του λειτουργικού, τους υπόλοιπους περίμενα - θεωρούσα λογικό, να τους βλέπω έστω σαν εξωτερικούς δίσκους συνδεδεμένους και τέλος πάντων τους υπόλοιπους όμως δεν τους έχω πειράξει καθόλου. Ίσος έχουν κάποιο filesystem των windows ίσος κάποια άλλη παλιά διαμόρφωση RAID.. δεν ξέρω καθόλου, δε ξέρω και δεν του έχω πειράξει καθόλου μέχρι στιγμής.

Πως μπορώ έστω να τους δω σαν συνδεδεμένες συσκευές και να τους κάνω έστω ένα format και να τους βάλω ntfs ;

vgchange -a y
Κώδικας: Επιλογή όλων
2 logical volume(s) in volume group "server-vg" now active


df -alh
Κώδικας: Επιλογή όλων
Filesystem                   Size  Used Avail Use% Mounted on
sysfs                           0     0     0    - /sys
proc                            0     0     0    - /proc
udev                         2,9G     0  2,9G   0% /dev
devpts                          0     0     0    - /dev/pts
tmpfs                        597M  8,3M  589M   2% /run
/dev/mapper/server--vg-root   61G   23G   36G  39% /
securityfs                      0     0     0    - /sys/kernel/security
tmpfs                        3,0G     0  3,0G   0% /dev/shm
tmpfs                        5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs                        3,0G     0  3,0G   0% /sys/fs/cgroup
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore                          0     0     0    - /sys/fs/pstore
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/pids
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/perf_event
systemd-1                       -     -     -    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
debugfs                         0     0     0    - /sys/kernel/debug
hugetlbfs                       0     0     0    - /dev/hugepages
mqueue                          0     0     0    - /dev/mqueue
tracefs                         0     0     0    - /sys/kernel/debug/tracing
fusectl                         0     0     0    - /sys/fs/fuse/connections
/dev/sda1                    472M  105M  343M  24% /boot
lxcfs                           0     0     0    - /var/lib/lxcfs
binfmt_misc                     0     0     0    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
tmpfs                        597M     0  597M   0% /run/user/1000

Τίποτα καινούριο δε βλέπω...

blkid
Κώδικας: Επιλογή όλων
/dev/sda1: UUID="92f34fea-845b-4756-98fc-e81b8508d7c2" TYPE="ext2" PARTUUID="eed4c6f9-01"
/dev/sda5: UUID="twSAI9-U4rx-D5if-ZwqN-rwMV-weFj-DzoYLc" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="eed4c6f9-05"
/dev/sdb1: UUID="1fedf9e2-91ee-46b6-8a1d-42f2a7bf9126" TYPE="ext4" PARTUUID="0001ccfb-01"
/dev/mapper/server--vg-root: UUID="8119cb4f-55b1-434d-aad1-71a453a0951e" TYPE="ext4"
/dev/mapper/server--vg-swap_1: UUID="0c30d168-32c0-468f-b808-ccb85319506d" TYPE="swap"
/dev/sdc: PTUUID="c6dcc6dc" PTTYPE="dos"
/dev/sdd: PTUUID="c6dcc6de" PTTYPE="dos"
/dev/sdb5: PARTUUID="0001ccfb-05"
/dev/mapper/cryptswap1: UUID="b6fd4a6e-2496-4ca9-9cd4-95882970cec5" TYPE="swap"