Δημοσιεύτηκε: 27 Δεκ 2016, 20:24
από Tassos10
Ευτυχώς δεν έκανα τελικά καμία χαζομάρα με τον sdb, έκανα και restart, άνοιξε κανονικά το μηχάνημα, αλλά τους δίσκους ακόμη δε του βλέπω :
sudo df -alh
Κώδικας: Επιλογή όλων
Filesystem                   Size  Used Avail Use% Mounted on
sysfs                           0     0     0    - /sys
proc                            0     0     0    - /proc
udev                         2,9G     0  2,9G   0% /dev
devpts                          0     0     0    - /dev/pts
tmpfs                        597M  8,3M  589M   2% /run
/dev/mapper/server--vg-root   61G   23G   36G  39% /
securityfs                      0     0     0    - /sys/kernel/security
tmpfs                        3,0G     0  3,0G   0% /dev/shm
tmpfs                        5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs                        3,0G     0  3,0G   0% /sys/fs/cgroup
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore                          0     0     0    - /sys/fs/pstore
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/pids
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/perf_event
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/cpuset
systemd-1                       0     0     0    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
debugfs                         0     0     0    - /sys/kernel/debug
mqueue                          0     0     0    - /dev/mqueue
hugetlbfs                       0     0     0    - /dev/hugepages
fusectl                         0     0     0    - /sys/fs/fuse/connections
/dev/sda1                    472M  105M  343M  24% /boot
lxcfs                           0     0     0    - /var/lib/lxcfs
tmpfs                        597M     0  597M   0% /run/user/1000