Δημοσιεύτηκε: 05 Ιαν 2017, 23:31
από Tassos10
Δεν ξέρω αν είδες αυτό εδώ το post που έκανα όπου φοβήθηκα μήπως είχα κάνει κάποια βλακεία με τον sdb. Τέλος πάντων.
Εγώ ότι κάνω το κάνω μέσω ssh σε αυτό το μηχάνημα, αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο.

Λοιπόν για να καταλάβω καλύτερα κάποια πράγματα πάνω στο φορμάτ των δίσκων και πως να το κάνω μέσω τερματικού, έκανα αυτό εδώ το topic ( όπου και εκεί πάλι αμέσως έσπευσες να βοηθήσεις.. να σε καλά! :) ).

Πάντως προχώρησα στην διαμόρφωση ενός από τους δίσκους, τον /dev/sdb .
Συγκεκριμένα έκανα τα παρακάτω βήματα :

sudo fdisk -l
Κώδικας: Επιλογή όλων
.....
Disk /dev/sda: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xeed4c6f9

Device     Boot   Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *       2048    999423    997376  487M 83 Linux
/dev/sda2       1001470 143374335 142372866 67,9G  5 Extended
/dev/sda5       1001472 143374335 142372864 67,9G 8e Linux LVM


Disk /dev/sdb: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xfd64f545

Device     Boot Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1        2048 143372287 143370240 68,4G  7 HPFS/NTFS/exFAT


Disk /dev/sdd: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdc: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x94718044


Disk /dev/mapper/server--vg-root: 61,9 GiB, 66450358272 bytes, 129785856 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/server--vg-swap_1: 6 GiB, 6442450944 bytes, 12582912 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/cryptswap1: 6 GiB, 6441926656 bytes, 12581888 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytessudo lshw -class disk -short
Κώδικας: Επιλογή όλων
H/W path                Device      Class       Description
===========================================================
/0/100/2/0/5/0.a.0      /dev/sda    disk        73GB SCSI Disk
/0/100/2/0/5/0.b.0      /dev/sdb    disk        73GB SCSI Disk
/0/100/2/0/5/0.c.0      /dev/sdc    disk        73GB SCSI Disk
/0/1/0.0.0              /dev/cdrom  disk        DVD-ROM SDM2012C
/0/1/0.1.0              /dev/cdrw   disk        DVDR   PX-716A

Εδώ δε ξέρω γιατί δεν δείχνει και τον sdd... :/ ;;; :?: :think: :problem:


sudo lshw -C disk
Κώδικας: Επιλογή όλων
  *-disk:0               
       description: SCSI Disk
       physical id: 0.a.0
       bus info: scsi@2:0.10.0
       logical name: /dev/sda
       size: 68GiB (73GB)
       capabilities: partitioned partitioned:dos
       configuration: logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=eed4c6f9
  *-disk:1
       description: SCSI Disk
       physical id: 0.b.0
       bus info: scsi@2:0.11.0
       logical name: /dev/sdb
       size: 68GiB (73GB)
       capabilities: partitioned partitioned:dos
       configuration: logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=fd64f545
  *-disk:2
       description: SCSI Disk
       physical id: 0.c.0
       bus info: scsi@2:0.12.0
       logical name: /dev/sdc
       size: 68GiB (73GB)
       configuration: logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=94718044
  *-cdrom:0
       description: DVD reader
       product: DVD-ROM SDM2012C
       vendor: TOSHIBA
       physical id: 0.0.0
       bus info: scsi@0:0.0.0
       logical name: /dev/cdrom
       logical name: /dev/dvd
       logical name: /dev/sr0
       version: TU01
       capabilities: removable audio dvd
       configuration: ansiversion=5 status=nodisc
  *-cdrom:1
       description: DVD writer
       product: DVDR   PX-716A
       vendor: PLEXTOR
       physical id: 0.1.0
       bus info: scsi@0:0.1.0
       logical name: /dev/cdrw
       logical name: /dev/dvdrw
       logical name: /dev/sr1
       version: 1.08
       capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r
       configuration: ansiversion=5 status=nodiscsudo fdisk -l | grep '^Disk'
Κώδικας: Επιλογή όλων
........
Disk /dev/sda: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xeed4c6f9

Disk /dev/sdb: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xfd64f545

Disk /dev/sdd: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors

Disk /dev/sdc: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x94718044

Disk /dev/mapper/server--vg-root: 61,9 GiB, 66450358272 bytes, 129785856 sectors
Disk /dev/mapper/server--vg-swap_1: 6 GiB, 6442450944 bytes, 12582912 sectors
Disk /dev/mapper/cryptswap1: 6 GiB, 6441926656 bytes, 12581888 sectors


Ώρα για την διαμόρφωση.
parted /dev/sdb
Κώδικας: Επιλογή όλων
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.(parted) print                                                           
Model: SEAGATE ST373207LC (scsi)
Disk /dev/sdb: 73,4GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
1      1049kB  73,4GB  73,4GB  primary

                                                                 


                                                             
(parted) mkpart
Partition type?  primary/extended? primary                               
File system type?  [ext2]? ntfs                                           
Start? 0%
End? 100%                                                                 
Warning: You requested a partition from 0,00B to 73,4GB (sectors 0..143374743).
The closest location we can manage is 512B to 1048kB (sectors 1..2047).
Is this still acceptable to you?
Yes/No? Y                                                                 
Warning: The resulting partition is not properly aligned for best performance.
Ignore/Cancel? I                                                         (parted) print
Model: SEAGATE ST373207LC (scsi)
Disk /dev/sdb: 73,4GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
2      512B    1049kB  1048kB  primary  ntfs         lba
1      1049kB  73,4GB  73,4GB  primary


(parted) quit                                                             
Information: You may need to update /etc/fstab.


Οπότε νομίζω πως πλέον είναι κομπλέ αυτός ο δίσκος.. :

fdisk -l
Κώδικας: Επιλογή όλων
   .......


Disk /dev/sda: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xeed4c6f9

Device     Boot   Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *       2048    999423    997376  487M 83 Linux
/dev/sda2       1001470 143374335 142372866 67,9G  5 Extended
/dev/sda5       1001472 143374335 142372864 67,9G 8e Linux LVM


Disk /dev/sdb: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xfd64f545

Device     Boot Start       End   Sectors    Size Id Type
/dev/sdb1        2048 143372287 143370240   68,4G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2           1      2047      2047 1023,5K  7 HPFS/NTFS/exFAT

Partition table entries are not in disk order.


Disk /dev/sdd: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdc: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x94718044


Disk /dev/mapper/server--vg-root: 61,9 GiB, 66450358272 bytes, 129785856 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/server--vg-swap_1: 6 GiB, 6442450944 bytes, 12582912 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/cryptswap1: 6 GiB, 6441926656 bytes, 12581888 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


sudo lsblk
Κώδικας: Επιλογή όλων
NAME                  MAJ:MIN RM    SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
fd0                     2:0    1      4K  0 disk 
sda                     8:0    0   68,4G  0 disk 
├─sda1                  8:1    0    487M  0 part  /boot
├─sda2                  8:2    0      1K  0 part 
└─sda5                  8:5    0   67,9G  0 part 
  ├─server--vg-root   252:0    0   61,9G  0 lvm   /
  └─server--vg-swap_1 252:1    0      6G  0 lvm   
    └─cryptswap1      252:2    0      6G  0 crypt [SWAP]
sdb                     8:16   0   68,4G  0 disk 
├─sdb1                  8:17   0   68,4G  0 part 
└─sdb2                  8:18   0 1023,5K  0 part 
sdc                     8:32   0   68,4G  0 disk 
sdd                     8:48   0   68,4G  0 disk 
sr0                    11:0    1   1024M  0 rom   
sr1                    11:1    1   1024M  0 rom   


Θα πρέπει τώρα να διαμορφώσω και το σύστημα αρχείων για το partition που έκανα.

mkfs.ntfs /dev/sdb1
Κώδικας: Επιλογή όλων
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Initializing device with zeroes: 100% - Done.
Creating NTFS volume structures.
mkntfs completed successfully. Have a nice day.Όμως, για να τον δω, θα πρέπει να τον κάνω προσάρτηση, έτσι έκανα τα παρακάτω.
Αρχικά, ορίστε ακόμη δε φαίνεται από το σύστημα :
df -h -x tmpfs -x devtmpfs
Κώδικας: Επιλογή όλων
Filesystem                   Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/server--vg-root   61G  8,2G   50G  15% /
/dev/sda1                    472M  105M  343M  24% /boot
/home/user/.Private       61G  8,2G   50G  15% /home/user


sudo ls /media/
Κώδικας: Επιλογή όλων
cdrom  floppy  floppy0


Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo mkdir /media/HDD_b


Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo mount -o defaults /dev/sdb1 /media/HDD_b/


και πλέον τον βλέπω : :)
df -h -x tmpfs -x devtmpfs
Κώδικας: Επιλογή όλων
Filesystem                   Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/server--vg-root   61G  8,2G   50G  15% /
/dev/sda1                    472M  105M  343M  24% /boot
/home/user/.Private       61G  8,2G   50G  15% /home/user
/dev/sdb1                     69G   67M   69G   1% /media/HDD_bcd /media/HDD_b/
Κώδικας: Επιλογή όλων
ls -alh
σύνολο 8,0K
drwxrwxrwx 1 root root 4,0K Ιαν   5 18:50 .
drwxr-xr-x 5 root root 4,0K Ιαν   5 20:30 ..sudo fdisk -l
Κώδικας: Επιλογή όλων
   .....


Disk /dev/sda: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xeed4c6f9

Device     Boot   Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *       2048    999423    997376  487M 83 Linux
/dev/sda2       1001470 143374335 142372866 67,9G  5 Extended
/dev/sda5       1001472 143374335 142372864 67,9G 8e Linux LVM


Disk /dev/sdb: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xfd64f545

Device     Boot Start       End   Sectors    Size Id Type
/dev/sdb1        2048 143372287 143370240   68,4G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2           1      2047      2047 1023,5K  7 HPFS/NTFS/exFAT

Partition table entries are not in disk order.


Disk /dev/sdd: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdc: 68,4 GiB, 73407868928 bytes, 143374744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x94718044


Disk /dev/mapper/server--vg-root: 61,9 GiB, 66450358272 bytes, 129785856 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/server--vg-swap_1: 6 GiB, 6442450944 bytes, 12582912 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/cryptswap1: 6 GiB, 6441926656 bytes, 12581888 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


και εδώ :
sudo df -alh
Κώδικας: Επιλογή όλων
Filesystem                   Size  Used Avail Use% Mounted on
sysfs                           0     0     0    - /sys
proc                            0     0     0    - /proc
udev                         2,9G     0  2,9G   0% /dev
devpts                          0     0     0    - /dev/pts
tmpfs                        597M  8,3M  589M   2% /run
/dev/mapper/server--vg-root   61G  8,2G   50G  15% /
securityfs                      0     0     0    - /sys/kernel/security
tmpfs                        3,0G     0  3,0G   0% /dev/shm
tmpfs                        5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs                        3,0G     0  3,0G   0% /sys/fs/cgroup
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore                          0     0     0    - /sys/fs/pstore
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/pids
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/perf_event
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup                          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/cpuset
systemd-1                       -     -     -    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
hugetlbfs                       0     0     0    - /dev/hugepages
debugfs                         0     0     0    - /sys/kernel/debug
mqueue                          0     0     0    - /dev/mqueue
fusectl                         0     0     0    - /sys/fs/fuse/connections
/dev/sda1                    472M  105M  343M  24% /boot
lxcfs                           0     0     0    - /var/lib/lxcfs
binfmt_misc                     0     0     0    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
tmpfs                        597M     0  597M   0% /run/user/1000
/dev/sdb1                     69G   67M   69G   1% /media/HDD_b                   <--------------------------------------Όμως μετά το reboot, δεν φαίνεται ο δίσκος προσαρτημένος. Θα πρέπει να το ρυθμίσω αυτό μέσω του αρχείου /etc/fstab , σωστά;
Όλα καλά κατά την άποψη σας, με την παραπάνω διαδικασία ;