Δημοσιεύτηκε: 12 Απρ 2017, 10:29
από pan17
Η τμηματικότητα Q δεν μου βγαίνει ίδια με αυτή που θέλει ως έξοδο. Αρχικά όλα τα Q και των 10 ομάδων για το 1 παράδειγμα δεν πρέπει να είναι ίσα με 0; Στην συνέχεια βρίσκουμε το ζευγάρι i,j με το μεγαλύτερο ΔQ όπως λέει και στην εκφώνηση για το 2,3 πχ δεν είναι σύμφωνα με τον τύπο 2(2/24 - 0*0) = 1/6 και αυτό το προσθέτω στην συνέχεια στο Q = Q + ΔQ . Ίσως δεν έχω καταλάβει σωστά τους τύπους Q, ΔQ , μπορείτε να μου τους εξηγήσετε με συγκεκριμένα παραδείγματα από την άσκηση, δεν θέλω κώδικα python ,αν βγάζω σωστά την τμηματικότητα κάθε φορά την βγάζω την άσκηση μετά μόνος μου.
Ευχριστώ