Δημοσιεύτηκε: 05 Φεβ 2023, 19:58
από malos
$ sudo dpkg -i liveusb-write_1.5-6_all.deb
Selecting previously unselected package liveusb-write.
dpkg: προειδοποίηση: files list file for package 'shantz-xwinwrap:i386' missing; assuming package has no files currently installed
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 374440 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack liveusb-write_1.5-6_all.deb ...
Unpacking liveusb-write (1.5-6) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of liveusb-write:
liveusb-write εξαρτάται από python. Ωστόσο:
Το πακέτο python δεν είναι εγκατεστημένο.
liveusb-write εξαρτάται από hal. Ωστόσο:
Το πακέτο hal δεν είναι εγκατεστημένο.
liveusb-write εξαρτάται από squashfs-tools. Ωστόσο:
Το πακέτο squashfs-tools δεν είναι εγκατεστημένο.
liveusb-write εξαρτάται από grub-splashimages-doudoulinux. Ωστόσο:
Το πακέτο grub-splashimages-doudoulinux δεν είναι εγκατεστημένο.

dpkg: error processing package liveusb-write (--install):
προβλήματα εξάρτησης - αφήνεται μη ρυθμισμένο
Processing triggers for mate-menus (1.26.0-2ubuntu2) ...
Processing triggers for mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
Processing triggers for bamfdaemon (0.5.6+22.04.20220217-0ubuntu1) ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
Προέκυψαν σφάλματα κατά την επεξεργασία του:
liveusb-write