Δημοσιεύτηκε: 03 Φεβ 2010, 01:34
από menom
Έχω μαθητικό netbook Toshiba.
Έδωσα στο τερματικό τις εντολές που υπάρχουν στην ανακοίνωση του αποθετηρίου για τα λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και πήρα την εξής απάντηση
Κώδικας: Επιλογή όλων
toshiba@TOSHIBA-User:~$ wget http://ts.sch.gr/repo/add-ppa.sh -O /tmp/add-ppa.sh
--21:29:47--  http://ts.sch.gr/repo/add-ppa.sh
           => `/tmp/add-ppa.sh'
Εύρεση του ts.sch.gr... 194.63.235.210
Connecting to ts.sch.gr|194.63.235.210|:80... συνδέθηκε.
Η αίτηση για HTTP στάλθηκε, αναμονή απάντησης... 200 OK
Μήκος: 15671 (15K) [application/x-sh]

100%[=================================================================================>] 15671         --.--K/s             

21:29:48 (162.63 KB/s) - `/tmp/add-ppa.sh' saved [15671/15671]

toshiba@TOSHIBA-User:~$ sh /tmp/add-ppa.sh ts.sch.gr/repo
[sudo] password for toshiba:
Γίνεται προσθήκη του αποθετηρίου ts.sch.gr/repo στις πηγές σας.
Δώστε τον κωδικό πρόσβασής σας εάν σας ζητηθεί.
deb http://ts.sch.gr/repo stable main
Γίνεται προσθήκη του δημοσίου κλειδιού του αποθετηρίου ώστε να θεωρείται αξιόπιστο.
OK
Γίνεται ενημέρωση των διαθέσιμων πακέτων.
Φέρε:1 http://ts.sch.gr stable Release.gpg [197B]
Αγνόησε http://ts.sch.gr stable/main Translation-el
Φέρε:2 http://ts.sch.gr stable Release [3135B]
Hit http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy Release.gpg
Αγνόησε http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy/main Translation-el
Αγνόησε http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy/universe Translation-el
Αγνόησε http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy/multiverse Translation-el
Αγνόησε http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy/restricted Translation-el
Hit http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy-toshiba-buffalo Release.gpg
Αγνόησε http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy-toshiba-buffalo/public Translation-el
Hit http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy Release
Hit http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy-toshiba-buffalo Release
Hit http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy/main Packages
Hit http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy/universe Packages
Hit http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy/multiverse Packages
Hit http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy/restricted Packages
Hit http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy/main Sources
Hit http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy/universe Sources
Hit http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy/multiverse Sources
Hit http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy/restricted Sources
Hit http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy-toshiba-buffalo/public Packages
Hit http://toshiba-buffalo.archive.canonical.com hardy-toshiba-buffalo/public Sources
Μεταφορτώθηκαν 3332B σε 1s (2858B/s)
W: Αποτυχία ανάκτησης του http://ts.sch.gr/repo/dists/stable/Release   Unable to find expected entry  main/binary-lpia/Packages in Meta-index file (malformed Release file?)

E: Μερικά αρχεία δεν μεταφορτώθηκαν, αγνοήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν παλαιότερα στη θέση τους.
Το αποθετήριο ts.sch.gr/repo προστέθηκε στις πηγές σας, μπορείτε να εγκαταστήσετε όποιο λογισμικό θέλετε ανοίγοντας την εφαρμογή διαχείρισης λογισμικού Synaptic από το μενού Σύστημα » Διαχείριση συστήματος » Synaptic Package Manager.
toshiba@TOSHIBA-User:~$

Άνοιξα το Synaptic μέσω τερματικού (επειδή δεν εμφανίζεται στο μενού "διαχείρηση συστήματος), και δεν υπάρχει τίποτε από τα λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Φυσικά δεν μπόρεσα να εγκαταστήσω τίποτε.