Δημοσιεύτηκε: 09 Νοέμ 2008, 11:05
από taratatzoum
linuxman , βασικά οι τύποι με την άδεια χρήσης είναι λίγο αυστηροί , για αυτό την δημοσίευσα και εδώ . δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό.
Νομίζω ότι όποιος είναι ποιο ενημερωμένος σχετικά με τις άδειες χρήσης θα μας πει αν έχουμε την δυνατότητα και υπό ποιες προϋποθέσεις.

επίσης να πούμε ένα ευχαριστώ στον sonic2000gr που μετάφρασε όλα τα αμετάφραστα που είχαν απομείνει από εμάς.


επ ευκαιρίας, θα ήθελα να προτείνω κάτι , κάτι που το έχω κουβεντιάσει και με τον Phantomas και με τον sonic2000gr και θα ήθελα την γνώμη σας και την βοήθεια σας.
Υπάρχει η σκέψη να μεταφράσουμε όλον τον κατάλογο της τεκμηρίωσης της man εντολής.
πχ όταν δεν ξέρουμε τι κάνει ή εντολή sudo γράφουμε στον τερματικό
man sudo και παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα
Κώδικας: Επιλογή όλων
NAME
       sudo, sudoedit - execute a command as another user

SYNOPSIS
       sudo -h | -K | -k | -L | -l | -V | -v

       sudo [-bEHPS] [-a auth_type] [-c class|-] [-p prompt] [-u username|#uid] [VAR=value] {-i | -s | command}

       sudoedit [-S] [-a auth_type] [-c class|-] [-p prompt] [-u username|#uid] file ...

DESCRIPTION
       sudo allows a permitted user to execute a command as the superuser or another user, as specified in the sudoers file.  The real and effective uid and gid are set to match those of the target user as specified in the passwd
       file and the group vector is initialized based on the group file (unless the -P option was specified).  If the invoking user is root or if the target user is the same as the invoking user, no password is required.  Other‐
       wise, sudo requires that users authenticate themselves with a password by default (NOTE: in the default configuration this is the user’s password, not the root password).  Once a user has been authenticated, a timestamp is
       updated and the user may then use sudo without a password for a short period of time (15 minutes unless overridden in sudoers).

       When invoked as sudoedit, the -e option (described below), is implied.

       sudo determines who is an authorized user by consulting the file /etc/sudoers.  By giving sudo the -v flag, a user can update the time stamp without running a command. The password prompt itself will also time out if the
       user’s password is not entered within 0 minutes (unless overridden via sudoers).

       If a user who is not listed in the sudoers file tries to run a command via sudo, mail is sent to the proper authorities, as defined at configure time or in the sudoers file (defaults to root).  Note that the mail will not be
       sent if an unauthorized user tries to run sudo with the -l or -v flags.  This allows users to determine for themselves whether or not they are allowed to use sudo.

       If sudo is run by root and the SUDO_USER environment variable is set, sudo will use this value to determine who the actual user is.  This can be used by a user to log commands through sudo even when a root shell has been
       invoked.  It also allows the -e flag to remain useful even when being run via a sudo-run script or program.  Note however, that the sudoers lookup is still done for root, not the user specified by SUDO_USER.

       sudo can log both successful and unsuccessful attempts (as well as errors) to syslog(3), a log file, or both.  By default sudo will log via syslog(3) but this is changeable at configure time or via the sudoers file.

OPTIONS
       sudo accepts the following command line options:

       -a  The -a (authentication type) option causes sudo to use the specified authentication type when validating the user, as allowed by /etc/login.conf.  The system administrator may specify a list of sudo-specific authentica‐
           tion methods by adding an "auth-sudo" entry in /etc/login.conf.  This option is only available on systems that support BSD authentication.

       -b  The -b (background) option tells sudo to run the given command in the background.  Note that if you use the -b option you cannot use shell job control to manipulate the process.

       -c  The -c (class) option causes sudo to run the specified command with resources limited by the specified login class.  The class argument can be either a class name as defined in /etc/login.conf, or a single ’-’ character.
           Specifying a class of - indicates that the command should be run restricted by the default login capabilities for the user the command is run as.  If the class argument specifies an existing user class, the command must
           be run as root, or the sudo command must be run from a shell that is already root.  This option is only available on systems with BSD login classes.

       -E  The -E (preserve environment) option will override the env_reset option in sudoers(5)).  It is only available when either the matching command has the SETENV tag or the setenv option is set in sudoers(5).

       -e  The -e (edit) option indicates that, instead of running a command, the user wishes to edit one or more files.  In lieu of a command, the string "sudoedit" is used when consulting the sudoers file.  If the user is autho‐
           rized by sudoers the following steps are taken:

           1.  Temporary copies are made of the files to be edited with the owner set to the invoking user.

           2.  The editor specified by the VISUAL or EDITOR environment variables is run to edit the temporary files.  If neither VISUAL nor EDITOR are set, the program listed in the editor sudoers variable is used.

           3.  If they have been modified, the temporary files are copied back to their original location and the temporary versions are removed.

           If the specified file does not exist, it will be created.  Note that unlike most commands run by sudo, the editor is run with the invoking user’s environment unmodified.  If, for some reason, sudo is unable to update a
           file with its edited version, the user will receive a warning and the edited copy will remain in a temporary file.

       -H  The -H (HOME) option sets the HOME environment variable to the homedir of the target user (root by default) as specified in passwd(5).  By default, sudo does not modify HOME (see set_home and always_set_home in sudo‐
           ers(5)).
.......κτλ


Ε πως θα σας φαινόταν να υπήρχε η τεκμηρίσωση αυτή στα Ελληνικά?
υπόψιν ότι αν αποφασίσουμε να το κάνουμε αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις deb διανομές, δηλαδή θα έχουν Ελληνική τεκμιρίωση και οι χρήστες Debian,LinuxMint,PoseidonLinux κτλ
Αρα η προσφορά μας θα αφορά όλους τους νέους χρήστες τωρινούς και μελλοντικούς σε όποια deb διανομή και αν επιλέξουν.
Βέβαια ο όγκος τις δουλειάς είναι μεγάλος, και δεν μπορεί αυτό να γίνει απο δύο άτομα...
Αν λοιπόν υπάρξουν θετικές προτάσεις για την ιδέα, θα χρειαστούμε και εθελοντές για την μετάφραση τον αρχείων.
Εκτός και αν βρεθεί καμιά ομάδα φοιτητών απο κανένα ΤΕΙ ή Πανεπιστήμιο και θελήσει να βοηθήσει συντονισμένα οπότε η ζωή των νέων χρηστών linux στην Ελλάδα θα γίνει σύντομα ακόμα ευκολότερη.... ;)