Δημοσιεύτηκε: 22 Νοέμ 2008, 20:28
από simosx
Κατά το
manpages-cs - Czech version of the manual pages
manpages-de - German manpages
manpages-de-dev - German development manpages
manpages-es - Spanish man pages
manpages-es-extra - Spanish extra manpages
manpages-fr - French version of the manual pages about using GNU/Linux
manpages-fr-dev - French version of the development manual pages
manpages-fr-extra - French version of the manual pages
manpages-hu - Hungarian manpages
manpages-it - Contains a collection of Italian man pages
manpages-ja - Japanese version of the manual pages (for users)
manpages-ja-dev - Japanese version of the manual pages (for developers)
manpages-ko - Korean version of the manual pages
manpages-nl - Dutch manpages
manpages-pl - Polish man pages
manpages-pl-dev - Polish man pages for developers
manpages-pt - Portuguese Versions of the Manual Pages
manpages-pt-dev - Portuguese Versions of the Manual Pages
manpages-ru - Russian translations of Linux manpages
manpages-tr - Turkish version of the manual pages
manpages-zh - Chinese manual pages


υπάρχει κάποια δουλειά που έχει γίνει, που κάνει ακόμα πιο σημαντικό το έργο για τη μετάφραση στα ελληνικά των σελίδων αυτών.
Το αντίστοιχο πακέτο για τα ελληνικά θα είναι manpages-el.
Ένα πράγμα που μπορεί να γίνει τώρα είναι η αναφορά των σελίδων της τεκμηρίωσης που ένας τυπικός χρήστης είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να μεταφράσει κάτι, και πρέπει να το κάνει.

Έχοντας το υλικό στα ελληνικά, θα είναι εφικτό να δημιουργήσουμε τεκμηρίωση σε πολλές μορφές, όπως βιβλίο, mini-ebook, κτλ.