Δημοσιεύτηκε: 22 Μάιος 2009, 11:37
από Μάριος Ζηντίλης
Υπάρχει ένας ενδεδειγμένος τρόπος μετάφρασης του βιβλίου, ο οποίος περιγράφεται στο Translation Howto, και τον έχουν ακολουθήσει άλλοι για τη μετάφραση του βιβλίου σε 19 άλλες γλώσσες. Εγώ προτιμώ να γίνει έτσι η μετάφραση, που σημαίνει ότι θα μεταφράσουμε επακριβώς το περιεχόμενο του βιβλίου χωρίς αλλαγές.

Έχω φτιάξει ένα χρήστη σ' εκείνο τον ιστότοπο με το όνομα Ubuntu-gr.org, μέσω του οποίου θα υποβάλλω το κομμάτι που μεταφράζει ο καθένας, αφού το μορφοποιήσω με συντακτικό wiki (η μετάφραση αυτή θα μπορεί να αναφερθεί και ως δράση -και σημαντική μάλιστα- στον περιοδικό απολογισμό της κοινότητας).

Τώρα, για να μην καθυστερήσουμε τα μαθήματα, μια που ο ανυπόμονος Σόκομπαν ήθελε μεταφρασμένο υλικό μέχρι την Κυριακή (κατά την οποία εγώ θα επιδίδομαι αναιδώς εις κρεατοφαγίαν και ζυθοποσίαν, εορτάζοντας τους τριψήφιους αριθμούς στα ποσοστά μετάφρασης του GNOME), προτείνω την εξής μοιρασιά για τις μεταφράσεις της πρώτης δόσης:

(η αρίθμηση είναι από τα περιεχόμενα)

Κεφάλαιο 5: Τα πρώτα βήματα (το έχει ήδη μεταφράσει ο κυβερνοπύθων πιο πάνω).
Κεφάλαιο 6: Τα βασικά: αριθμοί και συμβολοσειρές, μέθοδοι συμβολοσειρών, σταθερές, μεταβλητές και τύποι δεδομένων (σχετικά εκτενές κεφάλαιο).
Κεφάλαιο 7: Τελεστές και προτεραιότητα, εκφράσεις (αυτό είναι σχετικά σύντομο κεφάλαιο).

Κάποιοι πρέπει να αναλάβουν το Κεφ. 6 να το μοιραστούν, και κάποιος το Κεφ. 7. Εθελοντές;

Τέλος, κάτι που λείπει από το αρχικό βιβλίο και θα το προσθέσουμε αυθαίρετα, είναι ένα αγλλοελληνικό γλωσσάρι, το οποίο θα διαμορφωθεί μέσα από τις μεταφράσεις.