Δημοσιεύτηκε: 06 Μάιος 2011, 00:51
από the_eye
Για δοκίμασε με το tvtime ανοιχτό να δώσεις

sox -s -r 32000 -c 2 -t alsa hw:1,0 -s -r 32000 -c 2 -t alsa hw:0,0