Δημοσιεύτηκε: 05 Νοέμ 2014, 20:33
από apollo_el
Γεια σας παιδιά,

Λοιπόν, το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι με τους drivers για την κάρτα γραφικών στο λάπτοπ της υπογραφής μου. Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για βασικές λειτουργίες & ταινίες και όχι για παιχνίδια.

α) Nouveau: Δεν υπάρχει σήμα σε εξωτερική οθόνη (tv-monitor), μέσω HDMI καλωδίου. Θέλω να κάνω "καθρεπτισμό" των 2 monitors. Επίσης, κολλάει κατά την επαναφορά μετά από κλείδωμα οθόνης ή/και sleep mode (μαύρη οθόνη, καμία απόκριση).

β) Nvidia : Το βασικό πρόβλημα είναι η υπερβολική χρήση της cpu, η οποία χτυπάει 90+% (ξεκινάει ~60%) κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο. Αυτό συμβαίνει ιδίως όταν κάνω scrolling σε browsers. Μερικές φορές πληκτρολογώντας text, υπάρχει διακριτή καθυστέρηση. Με nouveau τα πράγματα είναι εμφανώς καλύτερα, σε αυτό το κομμάτι. Το cloning ("καθρεπτισμός") σε εξωτερικό monitor λειτουργεί άψογα.

'Εχω δοκιμάσει γραφικά περιβάλλοντα, πέρα του Unity. Καμία διαφορά. Επίσης, καθάρισα το σύστημα από τα εγκατεστημένα nvidia drivers και ξανά εγκατέστησα το nouveau (στο πλαίσιο διάφορων tests που έκανα), μήπως και υπήρχε θέμα παρεμβολής των δύο. Καμία αλλαγή. Τα ίδια και αν τρέξω το LiveCD που ξεκινάει με τον nouveau φρέσκο.

Μήπως κάποιος γκουρού έχει κάποια πρόταση; Το έχω ψάξει όσο μπορούσα, αλλά οι γνώσεις μου έχουν και τα όριά τους :-)

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=14.04
DISTRIB_CODENAME=trusty
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.1 LTS"


Κώδικας: Επιλογή όλων
$ uname -a
Linux 3.13.0-39-generic #66-Ubuntu SMP Tue Oct 28 13:30:27 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux


Κώδικας: Επιλογή όλων
$ sudo lshw -c video 
*-display               
       description: VGA compatible controller
       product: G96M [GeForce 9600M GT]
       vendor: NVIDIA Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:01:00.0
       version: a1
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration: driver=nvidia latency=0
       resources: irq:47 memory:d2000000-d2ffffff memory:c0000000-cfffffff memory:d0000000-d1ffffff ioport:6000(size=128)


Εδώ ήμουν στη φάση που είπα να εγκαταστήσω τον τελευταίο nvidia driver από την αντίστοιχη ιστοσελίδα τους...μπας και..αλλά
ήταν πιο προβληματικός από τους άλλους που προσφέρουν το ubuntu (αυτή τη στιγμή είμαι με nouveau, γιατί είναι το τελευταίο από τα tests μου):

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ modinfo nvidia | grep version
version:        340.46
vermagic:       3.13.0-39-generic SMP mod_unload modversions


Κώδικας: Επιλογή όλων
$ sudo lspci -nnk | grep -i vga 01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation G96M [GeForce 9600M GT] [10de:0649] (rev a1)


Με πειραγμένο το Section "Screen", για να λειτουργήσει μετά από reboot (απευθείας με τη σύνδεση HDMI καλωδίου) ο καθρεπτισμός:

Κώδικας: Επιλογή όλων
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig# nvidia-xconfig:  version 340.46  (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-03)  Wed Sep 24 14:38:35 PDT 2014


Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0"
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection


Section "Files"
EndSection


Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection


Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection


Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       28.0 - 33.0
    VertRefresh     43.0 - 72.0
    Option         "DPMS"
EndSection


Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
EndSection


Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "NoLogo"
    Option         "TwinView"
    Option         "TwinViewOrientation" "Clone"
    Option         "MetaModeOrientation" "Clone"
    Option         "MetaModes" "1360x768+0+0,1360x768+0+0"
    Option         "ModeValidation" "AllowNonEdidModes, NoVirtualSizeCheck, NoMaxPClkCheck, NoWidthAlignmentCheck, NoExtendedGpuCapabilitiesCheck"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection


Με το HDMI καλώδιο συνδεδεμένο:

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1360 x 768, maximum 8192 x 8192
VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
LVDS-0 connected primary 1360x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 350mm x 200mm
   1366x768       60.0 +
   1360x768       60.0*
   1024x768       60.0 
   960x540        60.0 
   840x525        59.9 
   800x600        60.3 
   720x450        59.9 
   700x525        60.0 
   680x384        60.0     59.8 
   640x480        59.9 
   512x384        60.0 
   320x240        60.1 
HDMI-0 connected 1360x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 580mm x 320mm
   1360x768       60.0*+   60.0     59.8 
   1920x1080      59.9     59.9     50.0     30.0     25.0     24.0     60.1     60.0     50.0 
   1680x1050      60.0     59.9 
   1440x900       59.9 
   1400x1050      60.0 
   1280x1024      75.0     60.0 
   1280x960       60.0 
   1280x720       60.0     59.9     50.0 
   1152x864       75.0     75.0     70.0     60.0 
   1024x768       85.0     75.0     70.1     60.0 
   960x540        60.0 
   840x525        60.0     59.9 
   832x624        74.6 
   800x600        85.1     75.0     72.2     60.3     56.2 
   720x576        50.0     50.1 
   720x480        59.9     60.1 
   720x450        59.9 
   720x400        85.0 
   700x525        60.0 
   680x384        60.0     59.8 
   640x480        85.0     75.0     72.8     59.9     59.9 
   640x400        85.1 
   640x350        85.1 
   512x384        70.1     60.0 
   400x300        72.2 
   320x240        72.8     60.1 
   320x175        85.3 
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)