Δημοσιεύτηκε: 08 Νοέμ 2014, 22:44
από apollo_el
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ glxinfo | grep render
direct rendering: Yes
OpenGL renderer string: GeForce 9600M GT/PCIe/SSE2
    GL_KTX_buffer_region, GL_NVX_conditional_render, GL_NVX_gpu_memory_info,
    GL_NV_ES1_1_compatibility, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
    GL_NV_path_rendering, GL_NV_pixel_data_range, GL_NV_point_sprite,
    GL_KTX_buffer_region, GL_NVX_conditional_render, GL_NVX_gpu_memory_info,
    GL_NV_ES1_1_compatibility, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
    GL_NV_path_rendering, GL_NV_pixel_data_range, GL_NV_point_sprite,


Ως επισκέπτης, τα ίδια ακριβώς σε Firefox & Midori. Σε Chrome, περιέργως, δεν μπόρεσα να ελέγξω διότι κατά την εκκίνηση του λαμβάνω το εξής:
Κώδικας: Επιλογή όλων
Failed to move to new namespace: PID namespaces supported, Network namespace supported, but failed: errno = Operation not permitted