Δημοσιεύτηκε: 16 Ιαν 2015, 22:37
από Μάκης
Συγνώμη για την καθυστέρηση, τα αποτελέσματα είναι :
Κώδικας: Επιλογή όλων
makis@makis-G31M-S2L:~$ sudo lshw -c video
  *-display               
       description: VGA compatible controller
       product: Oland PRO [Radeon R7 240]
       κατασκευαστής: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
       physical id: 0
       πληροφορίες διαύλου: pci@0000:01:00.0
       version: 00
       πλάτος: 64 bits
       ρολόι: 33MHz
       capabilities: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration: driver=fglrx_pci latency=0
       πόροι: irq:46 μνήμη:d0000000-dfffffff μνήμη:e1000000-e103ffff ioport:c000(size=256) μνήμη:e0000000-e001ffff
makis@makis-G31M-S2L:~$Κώδικας: Επιλογή όλων
makis@makis-G31M-S2L:~$ /usr/lib/nux/unity_support_test -p
OpenGL vendor string:   ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: AMD Radeon R7 200 Series 
OpenGL version string:  4.3.12798 Compatibility Profile Context 13.35.1005

Not software rendered:    yes
Not blacklisted:          yes
GLX fbconfig:             yes
GLX texture from pixmap:  yes
GL npot or rect textures: yes
GL vertex program:        yes
GL fragment program:      yes
GL vertex buffer object:  yes
GL framebuffer object:    yes
GL version is 1.4+:       yes

Unity 3D supported:       yes
makis@makis-G31M-S2L:~$


Κώδικας: Επιλογή όλων
makis@makis-G31M-S2L:~$ lspci | grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Oland PRO [Radeon R7 240]
makis@makis-G31M-S2L:~$Κώδικας: Επιλογή όλων
makis@makis-G31M-S2L:~$ fglrxinfo
display: :0  screen: 0
OpenGL vendor string: Advanced Micro Devices, Inc.
OpenGL renderer string: AMD Radeon R7 200 Series 
OpenGL version string: 4.3.12798 Compatibility Profile Context 13.35.1005

makis@makis-G31M-S2L:~$