Δημοσιεύτηκε: 03 Μαρ 2015, 23:35
από sotos21
Δείξε μας τις
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
sudo cat /sys/kernel/debug/dri/0/radeon_pm_info
cat /sys/class/drm/card0/device/power_method
cat /sys/class/drm/card0/device/power_dpm_state
sensors