Δημοσιεύτηκε: 04 Μαρ 2015, 00:12
από ThanossaR
Το περίεργο είναι πως άλλες φορές δεν έχει πρόβλημα και άλλες φορές εμφανίζεται αυτό το σκάλωμα.
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
0:DIS-Audio: :Off:0000:02:00.1
1:IGD:+:Pwr:0000:01:05.0
2:DIS: :DynOff:0000:02:00.0

sudo cat /sys/kernel/debug/dri/0/radeon_pm_info
default engine clock: 500000 kHz
current engine clock: 500000 kHz
default memory clock: 667000 kHz

cat /sys/class/drm/card0/device/power_method
profile

cat /sys/class/drm/card0/device/power_dpm_state
cat: /sys/class/drm/card0/device/power_dpm_state: No such file or directory

sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +60.0°C 

k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1:        +60.1°C  (high = +70.0°C)
                       (crit = +115.5°C, hyst = +110.5°C)

radeon-pci-0200
Adapter: PCI adapter
temp1:            N/A  (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)