Δημοσιεύτηκε: 14 Σεπ 2019, 18:04
από MakisM1
Τελικα αποφασισα να παραθεσω ατοφιο το dmesg μηπως θελεις να ακολουθησεις κατι που εγω δεν εχω τις δυνατοτητες (σε 2 ποστ λογο μηκους):

Κώδικας: Επιλογή όλων
gerry@gerry-Inspiron-620:~$ dmesg
[    0.000000] Linux version 5.0.0-27-generic (buildd@lgw01-amd64-031) (gcc version 7.4.0 (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1)) #28~18.04.1-Ubuntu SMP Thu Aug 22 03:00:32 UTC 2019 (Ubuntu 5.0.0-27.28~18.04.1-generic 5.0.21)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.0.0-27-generic root=UUID=895b7287-c33d-4efd-aea2-c9a78018d962 ro quiet splash vt.handoff=1
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Hygon HygonGenuine
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009bfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009c000-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bf58cfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf58d000-0x00000000bf5d4fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf5d5000-0x00000000bf5dcfff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf5dd000-0x00000000bf600fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf601000-0x00000000bf601fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf602000-0x00000000bf611fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf612000-0x00000000bf61cfff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf61d000-0x00000000bf640fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf641000-0x00000000bf683fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf684000-0x00000000bf7fffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000043f7fffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.6 present.
[    0.000000] DMI: Dell Inc. Inspiron 620 /0GDG8Y       , BIOS A02 07/27/2011
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 2993.110 MHz processor
[    0.001878] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.001879] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.001884] last_pfn = 0x43f800 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.001888] MTRR default type: uncachable
[    0.001888] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.001889]   00000-9FFFF write-back
[    0.001890]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.001891]   C0000-CFFFF write-protect
[    0.001891]   D0000-E7FFF uncachable
[    0.001892]   E8000-FFFFF write-protect
[    0.001893] MTRR variable ranges enabled:
[    0.001894]   0 base 000000000 mask C00000000 write-back
[    0.001895]   1 base 400000000 mask FC0000000 write-back
[    0.001895]   2 base 0C0000000 mask FC0000000 uncachable
[    0.001896]   3 base 43F800000 mask FFF800000 uncachable
[    0.001896]   4 disabled
[    0.001897]   5 disabled
[    0.001897]   6 disabled
[    0.001898]   7 disabled
[    0.001898]   8 disabled
[    0.001898]   9 disabled
[    0.002722] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT 
[    0.002842] total RAM covered: 16376M
[    0.003146] Found optimal setting for mtrr clean up
[    0.003147]  gran_size: 64K    chunk_size: 16M    num_reg: 6     lose cover RAM: 0G
[    0.003785] e820: update [mem 0xc0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.003789] last_pfn = 0xbf800 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.012460] found SMP MP-table at [mem 0x000fcef0-0x000fceff]
[    0.031551] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.031557] BRK [0x1cc401000, 0x1cc401fff] PGTABLE
[    0.031558] BRK [0x1cc402000, 0x1cc402fff] PGTABLE
[    0.031559] BRK [0x1cc403000, 0x1cc403fff] PGTABLE
[    0.031588] BRK [0x1cc404000, 0x1cc404fff] PGTABLE
[    0.031589] BRK [0x1cc405000, 0x1cc405fff] PGTABLE
[    0.031670] BRK [0x1cc406000, 0x1cc406fff] PGTABLE
[    0.031681] BRK [0x1cc407000, 0x1cc407fff] PGTABLE
[    0.031700] BRK [0x1cc408000, 0x1cc408fff] PGTABLE
[    0.031724] BRK [0x1cc409000, 0x1cc409fff] PGTABLE
[    0.031906] RAMDISK: [mem 0x35b3d000-0x36d95fff]
[    0.031911] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.039093] ACPI: RSDP 0x00000000000F0470 000024 (v02 DELL  )
[    0.039096] ACPI: XSDT 0x00000000BF5D5070 00005C (v01 DELL   WN09     01072009 AMI  00010013)
[    0.039101] ACPI: FACP 0x00000000BF5DBAE0 0000F4 (v04 DELL   WN09     01072009 AMI  00010013)
[    0.039105] ACPI: DSDT 0x00000000BF5D5158 006987 (v02 DELL   WN09     00000000 INTL 20051117)
[    0.039108] ACPI: FACS 0x00000000BF614F80 000040
[    0.039110] ACPI: APIC 0x00000000BF5DBBD8 000072 (v03 DELL   WN09     01072009 AMI  00010013)
[    0.039112] ACPI: SSDT 0x00000000BF5DBC50 000102 (v01 AMICPU PROC     00000001 MSFT 03000001)
[    0.039115] ACPI: MCFG 0x00000000BF5DBD58 00003C (v01 DELL   WN09     01072009 MSFT 00000097)
[    0.039117] ACPI: SLIC 0x00000000BF5DBD98 000176 (v01 DELL   WN09     01072009 AMI  00010013)
[    0.039120] ACPI: HPET 0x00000000BF5DBF10 000038 (v01 DELL   WN09     01072009 AMI. 00000004)
[    0.039122] ACPI: OSFR 0x00000000BF5DBF48 000082 (v01 DELL   M08      07DB071B ASL  00000061)
[    0.039130] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.039205] No NUMA configuration found
[    0.039206] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000043f7fffff]
[    0.039214] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x43f7c9000-0x43f7f3fff]
[    0.039424] Zone ranges:
[    0.039425]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.039426]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.039427]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000043f7fffff]
[    0.039427]   Device   empty
[    0.039428] Movable zone start for each node
[    0.039431] Early memory node ranges
[    0.039432]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009bfff]
[    0.039432]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bf58cfff]
[    0.039433]   node   0: [mem 0x00000000bf601000-0x00000000bf601fff]
[    0.039433]   node   0: [mem 0x00000000bf684000-0x00000000bf7fffff]
[    0.039434]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000043f7fffff]
[    0.039476] Zeroed struct page in unavailable ranges: 2395 pages
[    0.039477] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000043f7fffff]
[    0.039478] On node 0 totalpages: 4189861
[    0.039479]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.039479]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.039480]   DMA zone: 3995 pages, LIFO batch:0
[    0.039581]   DMA32 zone: 12189 pages used for memmap
[    0.039582]   DMA32 zone: 780042 pages, LIFO batch:63
[    0.059294]   Normal zone: 53216 pages used for memmap
[    0.059296]   Normal zone: 3405824 pages, LIFO batch:63
[    0.141596] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.141599] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.141605] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[    0.141616] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.141617] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.141619] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.141620] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.141621] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.141622] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.141623] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[    0.141627] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.141642] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.141643] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009c000-0x0009ffff]
[    0.141643] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.141644] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.141645] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbf58d000-0xbf5d4fff]
[    0.141646] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbf5d5000-0xbf5dcfff]
[    0.141646] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbf5dd000-0xbf600fff]
[    0.141647] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbf602000-0xbf611fff]
[    0.141648] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbf612000-0xbf61cfff]
[    0.141648] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbf61d000-0xbf640fff]
[    0.141649] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbf641000-0xbf683fff]
[    0.141650] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbf800000-0xfed1bfff]
[    0.141650] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.141651] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfeffffff]
[    0.141651] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[    0.141653] [mem 0xbf800000-0xfed1bfff] available for PCI devices
[    0.141654] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.141657] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.141665] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x97/0x516 with crng_init=0
[    0.141670] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.141823] percpu: Embedded 46 pages/cpu s151552 r8192 d28672 u524288
[    0.141827] pcpu-alloc: s151552 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[    0.141828] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.141848] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 4124371
[    0.141848] Policy zone: Normal
[    0.141849] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.0.0-27-generic root=UUID=895b7287-c33d-4efd-aea2-c9a78018d962 ro quiet splash vt.handoff=1
[    0.145276] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.145278] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.187618] Memory: 16378432K/16759444K available (14339K kernel code, 2335K rwdata, 4316K rodata, 2584K init, 5196K bss, 381012K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.187725] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.187730] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.187745] ftrace: allocating 41591 entries in 163 pages
[    0.202717] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.202719] rcu:    RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[    0.202719]    Tasks RCU enabled.
[    0.202720] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.202721] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.205302] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[    0.205495] vt handoff: transparent VT on vt#1
[    0.205499] Console: colour dummy device 80x25
[    0.205503] printk: console [tty0] enabled
[    0.205514] ACPI: Core revision 20181213
[    0.205654] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.205663] hpet clockevent registered
[    0.205668] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.206074] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.225668] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2b24d8ab208, max_idle_ns: 440795311977 ns
[    0.225680] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5986.22 BogoMIPS (lpj=11972440)
[    0.225682] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.225707] LSM: Security Framework initializing
[    0.225715] Yama: becoming mindful.
[    0.225729] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.227821] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
[    0.228938] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[    0.228991] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.229027] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.229218] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.229219] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[    0.229230] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.229240] process: using mwait in idle threads
[    0.229243] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8
[    0.229244] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[    0.229245] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.229246] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.229246] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.229247] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[    0.229273] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[    0.229401] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[    0.231283] TSC deadline timer enabled
[    0.231286] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz (family: 0x6, model: 0x2a, stepping: 0x7)
[    0.231374] Performance Events: PEBS fmt1+, SandyBridge events, 16-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.231391] core: PEBS disabled due to CPU errata, please upgrade microcode
[    0.231393] ... version:                3
[    0.231393] ... bit width:              48
[    0.231394] ... generic registers:      8
[    0.231395] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.231395] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.231395] ... fixed-purpose events:   3
[    0.231396] ... event mask:             00000007000000ff
[    0.231428] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.232204] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.232245] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.232324] x86: Booting SMP configuration:
[    0.232325] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3
[    0.236082] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.236082] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.236082] smpboot: Total of 4 processors activated (23944.88 BogoMIPS)
[    0.238034] devtmpfs: initialized
[    0.238034] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.238764] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbf58d000-0xbf5d4fff] (294912 bytes)
[    0.238764] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbf612000-0xbf61cfff] (45056 bytes)
[    0.238764] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbf641000-0xbf683fff] (274432 bytes)
[    0.238764] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.238764] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.238764] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.238764] RTC time: 14:11:28, date: 2019-09-14
[    0.238764] NET: Registered protocol family 16
[    0.238764] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.238764] audit: type=2000 audit(1568470288.032:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.238764] EISA bus registered
[    0.238764] cpuidle: using governor ladder
[    0.238764] cpuidle: using governor menu
[    0.238764] ACPI: bus type PCI registered
[    0.238764] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.238764] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.238764] PCI: not using MMCONFIG
[    0.238764] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.238764] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 workaround disabled, HT off
[    0.239046] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.239046] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.239046] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.239046] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.239046] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.239046] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.239046] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.239046] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.245684] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.246922] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.246926] ACPI: SSDT 0xFFFF8AD96D3A8400 00038C (v01 AMI    IST      00000001 MSFT 03000001)
[    0.247206] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.247209] ACPI: SSDT 0xFFFF8AD96D2B1900 000084 (v01 AMI    CST      00000001 MSFT 03000001)
[    0.247976] ACPI: Interpreter enabled
[    0.247992] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[    0.247993] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.248021] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.248102] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.248114] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.248274] ACPI: Enabled 7 GPEs in block 00 to 3F
[    0.248499] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.254135] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.254140] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.254324] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [SHPCHotplug LTR]
[    0.254496] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[    0.254841] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.254843] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x03af window]
[    0.254844] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x03e0-0x0cf7 window]
[    0.254844] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x03b0-0x03df window]
[    0.254845] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.254846] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.254847] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.254848] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xffffffff window]
[    0.254849] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.254855] pci 0000:00:00.0: [8086:0100] type 00 class 0x060000
[    0.254941] pci 0000:00:01.0: [8086:0101] type 01 class 0x060400
[    0.254972] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.255071] pci 0000:00:16.0: [8086:1c3a] type 00 class 0x078000
[    0.255096] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xfb207000-0xfb20700f 64bit]
[    0.255167] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.255250] pci 0000:00:1a.0: [8086:1c2d] type 00 class 0x0c0320
[    0.255271] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xfb206000-0xfb2063ff]
[    0.255352] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.255432] pci 0000:00:1b.0: [8086:1c20] type 00 class 0x040300
[    0.255454] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xfb200000-0xfb203fff 64bit]
[    0.255525] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.255600] pci 0000:00:1c.0: [8086:1c10] type 01 class 0x060400
[    0.255685] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.255772] pci 0000:00:1c.2: [8086:1c14] type 01 class 0x060400
[    0.255855] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.255942] pci 0000:00:1c.4: [8086:1c18] type 01 class 0x060400
[    0.256025] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.256113] pci 0000:00:1d.0: [8086:1c26] type 00 class 0x0c0320
[    0.256134] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xfb205000-0xfb2053ff]
[    0.256214] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.256294] pci 0000:00:1f.0: [8086:1c5c] type 00 class 0x060100
[    0.256465] pci 0000:00:1f.2: [8086:1c00] type 00 class 0x01018a
[    0.256482] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xf0d0-0xf0d7]
[    0.256489] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xf0c0-0xf0c3]
[    0.256496] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xf0b0-0xf0b7]
[    0.256503] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xf0a0-0xf0a3]
[    0.256510] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf090-0xf09f]
[    0.256517] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [io  0xf080-0xf08f]
[    0.256526] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
[    0.256527] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
[    0.256528] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
[    0.256528] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
[    0.256615] pci 0000:00:1f.3: [8086:1c22] type 00 class 0x0c0500
[    0.256633] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xfb204000-0xfb2040ff 64bit]
[    0.256652] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0xf000-0xf01f]
[    0.256736] pci 0000:00:1f.5: [8086:1c08] type 00 class 0x010185
[    0.256753] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [io  0xf070-0xf077]
[    0.256760] pci 0000:00:1f.5: reg 0x14: [io  0xf060-0xf063]
[    0.256767] pci 0000:00:1f.5: reg 0x18: [io  0xf050-0xf057]
[    0.256774] pci 0000:00:1f.5: reg 0x1c: [io  0xf040-0xf043]
[    0.256781] pci 0000:00:1f.5: reg 0x20: [io  0xf030-0xf03f]
[    0.256788] pci 0000:00:1f.5: reg 0x24: [io  0xf020-0xf02f]
[    0.256907] pci 0000:01:00.0: [10de:1c81] type 00 class 0x030000
[    0.256925] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xfa000000-0xfaffffff]
[    0.256935] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.256944] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xd0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[    0.256950] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io  0xe000-0xe07f]
[    0.256956] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xfb000000-0xfb07ffff pref]
[    0.256962] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[    0.257029] pci 0000:01:00.0: 32.000 Gb/s available PCIe bandwidth, limited by 2.5 GT/s x16 link at 0000:00:01.0 (capable of 126.016 Gb/s with 8 GT/s x16 link)
[    0.257062] pci 0000:01:00.1: [10de:0fb9] type 00 class 0x040300
[    0.257076] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xfb080000-0xfb083fff]
[    0.257112] pci 0000:01:00.1: enabling Extended Tags
[    0.257207] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.257209] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.257211] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfa000000-0xfb0fffff]
[    0.257213] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[    0.257252] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.257327] pci 0000:03:00.0: [8086:10d3] type 00 class 0x020000
[    0.257381] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xfb1c0000-0xfb1dffff]
[    0.257403] pci 0000:03:00.0: reg 0x14: [mem 0xfb100000-0xfb17ffff]
[    0.257426] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io  0xd000-0xd01f]
[    0.257448] pci 0000:03:00.0: reg 0x1c: [mem 0xfb1e0000-0xfb1e3fff]
[    0.257513] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0xfb180000-0xfb1bffff pref]
[    0.257660] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.257820] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[    0.257823] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.257827] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xfb100000-0xfb1fffff]
[    0.257898] pci 0000:04:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.257932] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [io  0xc000-0xc0ff]
[    0.257965] pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [mem 0xd2104000-0xd2104fff 64bit pref]
[    0.257986] pci 0000:04:00.0: reg 0x20: [mem 0xd2100000-0xd2103fff 64bit pref]
[    0.258103] pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
[    0.258104] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.258226] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 04]
[    0.258229] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.258237] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd2100000-0xd21fffff 64bit pref]
[    0.258625] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs *11)
[    0.258686] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs *10)
[    0.258745] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *7)
[    0.258804] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *5)
[    0.258863] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 5 7) *0
[    0.258922] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 5 7) *0
[    0.258982] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *5)
[    0.259041] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs *7)
[    0.259105] SCSI subsystem initialized
[    0.259105] libata version 3.00 loaded.
[    0.259105] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.259105] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.259105] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.259105] vgaarb: loaded
[    0.259105] ACPI: bus type USB registered
[    0.259105] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.259105] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.259105] usbcore: registered new device driver usb
[    0.259105] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.259105] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.259105] PTP clock support registered
[    0.259105] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.259105] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.266136] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.266182] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009c000-0x0009ffff]
[    0.266183] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbf58d000-0xbfffffff]
[    0.266184] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbf602000-0xbfffffff]
[    0.266185] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbf800000-0xbfffffff]
[    0.266186] e820: reserve RAM buffer [mem 0x43f800000-0x43fffffff]
[    0.266263] NetLabel: Initializing
[    0.266263] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.266264] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.266278] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.266291] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.266291] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.267730] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    0.275721] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.275735] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.275830] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.275853] pnp: PnP ACPI init
[    0.276020] system 00:00: [mem 0xfed10000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.276022] system 00:00: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.276023] system 00:00: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    0.276024] system 00:00: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.276025] system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee0ffff] has been reserved
[    0.276030] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.276121] system 00:01: [io  0x0a00-0x0a7f] has been reserved
[    0.276125] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.276204] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.276260] system 00:03: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.276263] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.276481] system 00:04: [io  0x0400-0x0453] has been reserved
[    0.276483] system 00:04: [io  0x0458-0x047f] has been reserved
[    0.276484] system 00:04: [io  0x1180-0x119f] has been reserved
[    0.276485] system 00:04: [io  0x0500-0x057f] has been reserved
[    0.276487] system 00:04: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.276488] system 00:04: [mem 0xfec00000-0xfecfffff] could not be reserved
[    0.276489] system 00:04: [mem 0xfed08000-0xfed08fff] has been reserved
[    0.276490] system 00:04: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.276493] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.276558] system 00:05: [io  0x0454-0x0457] has been reserved
[    0.276561] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.276786] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[    0.282386] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.282417] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.282419] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.282421] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfa000000-0xfb0fffff]
[    0.282423] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[    0.282426] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.282436] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[    0.282439] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.282443] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xfb100000-0xfb1fffff]
[    0.282450] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 04]
[    0.282453] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.282459] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd2100000-0xd21fffff 64bit pref]
[    0.282466] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x03af window]
[    0.282467] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x03e0-0x0cf7 window]
[    0.282468] pci_bus 0000:00: resource 6 [io  0x03b0-0x03df window]
[    0.282469] pci_bus 0000:00: resource 7 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.282470] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.282471] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.282472] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0xc0000000-0xffffffff window]
[    0.282473] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.282473] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfa000000-0xfb0fffff]
[    0.282474] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[    0.282476] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.282476] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfb100000-0xfb1fffff]
[    0.282477] pci_bus 0000:04: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.282478] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xd2100000-0xd21fffff 64bit pref]
[    0.282556] NET: Registered protocol family 2
[    0.282694] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.282745] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.282924] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.283033] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.283068] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.283111] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.283206] NET: Registered protocol family 1
[    0.283211] NET: Registered protocol family 44
[    0.413781] pci 0000:00:1a.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6a0 took 127495 usecs
[    0.545774] pci 0000:00:1d.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6a0 took 128882 usecs
[    0.545796] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.545805] pci 0000:01:00.1: Linked as a consumer to 0000:01:00.0
[    0.545817] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.545879] Unpacking initramfs...
[    0.784479] Freeing initrd memory: 18788K
[    0.784485] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.784487] software IO TLB: mapped [mem 0xbb58d000-0xbf58d000] (64MB)
[    0.784680] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.786203] Initialise system trusted keyrings
[    0.786209] Key type blacklist registered
[    0.786230] workingset: timestamp_bits=36 max_order=22 bucket_order=0
[    0.787364] zbud: loaded
[    0.787702] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.787850] fuse init (API version 7.28)
[    0.822123] Key type asymmetric registered
[    0.822124] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.822133] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
[    0.822159] io scheduler mq-deadline registered
[    0.822399] pcieport 0000:00:01.0: Signaling PME with IRQ 24
[    0.822540] pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME with IRQ 25
[    0.822687] pcieport 0000:00:1c.2: Signaling PME with IRQ 26
[    0.822833] pcieport 0000:00:1c.4: Signaling PME with IRQ 27
[    0.822886] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    0.822931] vesafb: mode is 640x480x32, linelength=2560, pages=0
[    0.822932] vesafb: scrolling: redraw
[    0.822933] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.822941] vesafb: framebuffer at 0xd1000000, mapped to 0x(____ptrval____), using 1216k, total 1216k
[    0.823010] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[    0.823019] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.823031] intel_idle: MWAIT substates: 0x1120
[    0.823031] intel_idle: v0.4.1 model 0x2A
[    0.823150] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.823218] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.823339] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.823381] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.823439] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.824288] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.845049] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.846410] Linux agpgart interface v0.103
[    0.848081] loop: module loaded
[    0.848192] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[    0.848273] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[    1.006829] scsi host0: ata_piix
[    1.007091] scsi host1: ata_piix
[    1.007137] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf090 irq 14
[    1.007141] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf098 irq 15
[    1.007214] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[    1.008232] scsi host2: ata_piix
[    1.008371] scsi host3: ata_piix
[    1.008401] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xf070 ctl 0xf060 bmdma 0xf030 irq 19
[    1.008403] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xf050 ctl 0xf040 bmdma 0xf038 irq 19
[    1.008463] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.008464] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    1.008494] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.008533] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.008540] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    1.008623] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[    1.008628] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.008639] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[    1.012530] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[    1.012545] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 17, io mem 0xfb206000
[    1.025720] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.025787] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.00
[    1.025788] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.025789] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.025790] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.0.0-27-generic ehci_hcd
[    1.025791] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    1.025941] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.025948] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    1.026121] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[    1.026124] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.026134] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[    1.030016] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[    1.030023] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xfb205000
[    1.045721] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.045785] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.00
[    1.045786] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.045787] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.045788] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.0.0-27-generic ehci_hcd
[    1.045789] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    1.045932] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.045939] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.046037] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.046044] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.046047] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    1.046053] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    1.046057] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.046094] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    1.046095] i8042: Probing ports directly.
[    1.048977] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.048982] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.049133] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.049305] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    1.049455] rtc_cmos 00:02: registered as rtc0
[    1.049468] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    1.049473] i2c /dev entries driver
[    1.049533] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.049578] device-mapper: ioctl: 4.39.0-ioctl (2018-04-03) initialised: dm-devel@redhat.com
[    1.049593] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[    1.049595] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    1.049596] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    1.049597] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    1.049598] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    1.049599] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    1.049600] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    1.049600] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    1.049601] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    1.049602] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    1.049603] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[    1.049608] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    1.049790] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.049968] NET: Registered protocol family 10
[    1.055508] Segment Routing with IPv6
[    1.055526] NET: Registered protocol family 17
[    1.055579] Key type dns_resolver registered
[    1.055828] mce: Using 9 MCE banks
[    1.055840] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    1.055861] microcode: sig=0x206a7, pf=0x2, revision=0x1a
[    1.055957] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    1.055965] sched_clock: Marking stable (1055765092, 189107)->(1063217845, -7263646)
[    1.056246] registered taskstats version 1
[    1.056253] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.057825] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 44048b015ce66fb3392e6cd278855a5859c60678'
[    1.057840] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    1.062983] Key type big_key registered
[    1.062987] Key type trusted registered
[    1.065522] Key type encrypted registered
[    1.065524] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    1.065528] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    1.065530] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[    1.065537] No architecture policies found
[    1.065543] evm: Initialising EVM extended attributes:
[    1.065544] evm: security.selinux
[    1.065544] evm: security.SMACK64
[    1.065545] evm: security.SMACK64EXEC
[    1.065545] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    1.065545] evm: security.SMACK64MMAP
[    1.065546] evm: security.apparmor
[    1.065546] evm: security.ima
[    1.065546] evm: security.capability
[    1.065547] evm: HMAC attrs: 0x1
[    1.065845]   Magic number: 3:172:182
[    1.065972] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2019-09-14T14:11:28 UTC (1568470288)
[    1.361717] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.381721] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.453766] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.453919] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.456243] ata4.00: ATAPI: TSSTcorp DVD+/-RW TS-H653J, D200, max UDMA/100
[    1.456245] ata4.00: applying bridge limits
[    1.456310] ata3.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    1.456311] ata3.00: ATA-10: Crucial_CT1050MX300SSD1,  M0CR031, max UDMA/133
[    1.456312] ata3.00: 2051200368 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    1.460899] ata4.00: configured for UDMA/100
[    1.461240] ata3.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    1.463586] ata3.00: configured for UDMA/133
[    1.482493] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[    1.482495] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.482904] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.483094] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    1.546472] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[    1.546473] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.546889] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.547083] hub 2-1:1.0: 6 ports detected
[    1.581724] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2993.200 MHz
[    1.581733] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2b252da6e11, max_idle_ns: 440795218047 ns
[    1.581823] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    1.769723] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    1.833706] usb 2-1.2: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    1.869699] ata2.00: failed to resume link (SControl 0)
[    1.953892] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0158, bcdDevice=58.88
[    1.953895] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.953897] usb 2-1.2: Product: USB2.0-CRW
[    1.953906] usb 2-1.2: Manufacturer: Generic
[    1.953907] usb 2-1.2: SerialNumber: 20071114173400000
[    2.022470] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=0819, bcdDevice= 0.10
[    2.022472] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=2
[    2.022473] usb 1-1.1: SerialNumber: 74EDC1A0
[    2.037694] usb 2-1.5: new full-speed USB device number 4 using ehci-pci
[    2.101722] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[    2.149547] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c534, bcdDevice=29.01
[    2.149550] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.149552] usb 2-1.5: Product: USB Receiver
[    2.149553] usb 2-1.5: Manufacturer: Logitech
[    2.211380] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2134, bcdDevice=60.80
[    2.211383] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.211385] usb 1-1.4: Product: USB2134B
[    2.211386] usb 1-1.4: Manufacturer: SMSC
[    2.211746] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[    2.211964] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
[    2.281707] ata1.01: failed to resume link (SControl 0)
[    2.441789] ata1.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    2.441809] ata1.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
[    2.444624] ata1.00: ATA-8: ST31000524AS, JC47, max UDMA/133
[    2.444625] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    2.449723] ata1.00: configured for UDMA/133
[    2.449903] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST31000524AS     JC47 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.450219] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    2.450371] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[    2.450432] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.450433] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.450517] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.496671]  sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 >
[    2.497505] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.909726] ata2.01: failed to resume link (SControl 0)
[    2.921133] ata2.00: SATA link down (SStatus 4 SControl 0)
[    2.921146] ata2.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
[    2.921316] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      Crucial_CT1050MX R031 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.921454] ata3.00: Enabling discard_zeroes_data
[    2.921514] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    2.921698] sd 2:0:0:0: [sdb] 2051200368 512-byte logical blocks: (1.05 TB/978 GiB)
[    2.921713] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    2.921715] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.921734] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.921856] ata3.00: Enabling discard_zeroes_data
[    2.922284] scsi 3:0:0:0: CD-ROM            TSSTcorp DVD+-RW TS-H653J D200 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.922683]  sdb: sdb1 sdb2 sdb3
[    2.922967] ata3.00: Enabling discard_zeroes_data
[    2.923295] sd 2:0:0:0: [sdb] supports TCG Opal
[    2.923296] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    2.984214] sr 3:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    2.984215] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    2.984413] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    2.984510] sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[    2.985953] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[    2.986361] Freeing unused kernel image memory: 2584K
[    3.001709] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[    3.002309] Freeing unused kernel image memory: 2016K
[    3.002692] Freeing unused kernel image memory: 1828K
[    3.012338] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    3.012339] x86/mm: Checking user space page tables
[    3.021543] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    3.021546] Run /init as init process
[    3.089167] r8168: loading out-of-tree module taints kernel.
[    3.089423] r8168: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[    3.091560] r8168 Gigabit Ethernet driver 8.045.08-NAPI loaded
[    3.093975] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    3.095029] usbcore: registered new interface driver uas
[    3.098245] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
[    3.098246] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[    3.098456] e1000e 0000:03:00.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[    3.098615] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    3.103263] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.103264] usbhid: USB HID core driver
[    3.113503] r8168: This product is covered by one or more of the following patents: US6,570,884, US6,115,776, and US6,327,625.
[    3.113525] r8168  Copyright (C) 2017  Realtek NIC software team <nicfae@realtek.com>
                This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, please see <http://www.gnu.org/licenses/>.
                This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; see <http://www.gnu.org/licenses/>.
[    3.127617] random: fast init done
[    3.127618] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.127624] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.127627] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.129785] r8168 0000:04:00.0 enp4s0: renamed from eth0
[    3.130520] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/0003:046D:C534.0001/input/input5
[    3.146371] e1000e 0000:03:00.0 0000:03:00.0 (uninitialized): registered PHC clock
[    3.190001] hid-generic 0003:046D:C534.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.5/input0
[    3.190227] input: Logitech USB Receiver Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.1/0003:046D:C534.0002/input/input6
[    3.190439] input: Logitech USB Receiver Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.1/0003:046D:C534.0002/input/input7
[    3.201150] e1000e 0000:03:00.0 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:1b:21:63:4b:78
[    3.201151] e1000e 0000:03:00.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[    3.201167] e1000e 0000:03:00.0 eth0: MAC: 3, PHY: 8, PBA No: E25867-006
[    3.201819] e1000e 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[    3.249882] input: Logitech USB Receiver System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.1/0003:046D:C534.0002/input/input8
[    3.250115] hid-generic 0003:046D:C534.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.5/input1
[    3.753208] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.922109] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    3.941861] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    3.943941] systemd[1]: Set hostname to <gerry-Inspiron-620>.
[    4.129224] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    4.129392] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    4.129552] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    4.129619] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    4.129695] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    4.130204] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    4.133516] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    4.145796] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    4.157177] lp: driver loaded but no devices found
[    4.162240] ppdev: user-space parallel port driver
[    4.181754] bpfilter: Loaded bpfilter_umh pid 343
[    4.215702] systemd-journald[326]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    4.798927] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    4.824555] AVX version of gcm_enc/dec engaged.
[    4.824557] AES CTR mode by8 optimization enabled
[    4.838890] IPMI message handler: version 39.2
[    4.853497] ipmi device interface
[    5.072734] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[    5.072736] Disabling lock debugging due to kernel taint
[    5.083849] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 239
[    5.085098] nvidia 0000:01:00.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[    5.085533] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  390.116  Sun Jan 27 07:21:36 PST 2019 (using threaded interrupts)
[    5.105163] nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for UNIX platforms  390.116  Sun Jan 27 06:30:32 PST 2019
[    5.109419] [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Loading driver
[    5.109421] [drm] Initialized nvidia-drm 0.0.0 20160202 for 0000:01:00.0 on minor 0
[    5.134948] nvidia-uvm: Loaded the UVM driver in 8 mode, major device number 238
[    5.550566] Adding 15624188k swap on /dev/sdb2.  Priority:-2 extents:1 across:15624188k SSFS
[    5.673168] resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000fffff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    5.673325] caller os_map_kernel_space.part.8+0x10b/0x150 [nvidia] mapping multiple BARs
[    5.929082] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    6.333120] audit: type=1400 audit(1568470293.759:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=950 comm="apparmor_parser"
[    6.333123] audit: type=1400 audit(1568470293.759:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=950 comm="apparmor_parser"
[    6.333124] audit: type=1400 audit(1568470293.759:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=950 comm="apparmor_parser"
[    6.339131] audit: type=1400 audit(1568470293.767:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/ubuntu-core-launcher" pid=957 comm="apparmor_parser"
[    6.382896] audit: type=1400 audit(1568470293.811:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=958 comm="apparmor_parser"
[    6.396171] audit: type=1400 audit(1568470293.823:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=946 comm="apparmor_parser"
[    6.396174] audit: type=1400 audit(1568470293.823:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=946 comm="apparmor_parser"
[    6.398190] audit: type=1400 audit(1568470293.827:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=960 comm="apparmor_parser"
[    6.398990] audit: type=1400 audit(1568470293.827:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=947 comm="apparmor_parser"
[    6.398992] audit: type=1400 audit(1568470293.827:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=947 comm="apparmor_parser"
[    7.165411] random: crng init done
[    7.165413] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    8.826269] enp4s0: 0xffffb56c018a9000, f0:4d:a2:fb:02:55, IRQ 28
[   10.982179] resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000fffff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[   10.982327] caller os_map_kernel_space.part.8+0x10b/0x150 [nvidia] mapping multiple BARs
[   12.988019] r8168: enp4s0: link up
[   12.988059] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp4s0: link becomes ready
[   14.861656] vboxdrv: Found 4 processor cores
[   14.868271] nf_conntrack: default automatic helper assignment has been turned off for security reasons and CT-based  firewall rule not found. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
[   14.881939] vboxdrv: TSC mode is Invariant, tentative frequency 2993188513 Hz
[   14.881940] vboxdrv: Successfully loaded version 5.2.32_Ubuntu (interface 0x00290001)
[   14.886913] VBoxNetFlt: Successfully started.
[   14.891783] VBoxNetAdp: Successfully started.
[   14.898912] VBoxPciLinuxInit
[   14.900036] vboxpci: cannot load pci-stub
[   14.900037] vboxpci: IOMMU not found (not registered)
[   20.184002] rfkill: input handler disabled
[   22.678361] kauditd_printk_skb: 42 callbacks suppressed
[   22.678363] audit: type=1400 audit(1568470310.108:54): apparmor="DENIED" operation="file_lock" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/etc/xdg/Trolltech.conf" pid=5406 comm="python" requested_mask="k" denied_mask="k" fsuid=1000 ouid=0
[   22.798994] audit: type=1400 audit(1568470310.229:55): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/opt/OpenPrinting-Gutenprint/sbin/" pid=5406 comm="python" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[   22.798998] audit: type=1400 audit(1568470310.229:56): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/opt/OpenPrinting-Gutenprint/bin/" pid=5406 comm="python" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[   22.801104] audit: type=1400 audit(1568470310.233:57): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/opt/OpenPrinting-Gutenprint/sbin/" pid=5406 comm="python" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[   22.801118] audit: type=1400 audit(1568470310.233:58): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/opt/OpenPrinting-Gutenprint/bin/" pid=5406 comm="python" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[   23.086462] audit: type=1400 audit(1568470310.517:59): apparmor="DENIED" operation="file_lock" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/etc/xdg/sni-qt.conf" pid=5406 comm="python" requested_mask="k" denied_mask="k" fsuid=1000 ouid=0
[   23.095146] audit: type=1400 audit(1568470310.525:60): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/opt/OpenPrinting-Gutenprint/sbin/" pid=5406 comm="python" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[   23.095150] audit: type=1400 audit(1568470310.525:61): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/opt/OpenPrinting-Gutenprint/bin/" pid=5406 comm="python" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[   23.095494] audit: type=1400 audit(1568470310.525:62): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/opt/OpenPrinting-Gutenprint/sbin/" pid=5406 comm="python" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[   23.095524] audit: type=1400 audit(1568470310.525:63): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/opt/OpenPrinting-Gutenprint/bin/" pid=5406 comm="python" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[   36.769766] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:d8:31:34:d2:a6:09:08:00 SRC=192.168.1.145 DST=192.168.1.139 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=27482 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=40864 LEN=322
[   38.021516] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:d8:31:34:d2:a6:09:08:00 SRC=192.168.1.145 DST=192.168.1.139 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=27580 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=40864 LEN=322
[   38.724618] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:d8:31:34:d2:a6:09:08:00 SRC=192.168.1.145 DST=192.168.1.139 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=27581 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=40864 LEN=322
[   39.323765] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:d8:31:34:d2:a6:09:08:00 SRC=192.168.1.145 DST=192.168.1.139 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=27631 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=40864 LEN=322
[   43.952521] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:58:ef:68:25:89:b2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=192.168.1.139 LEN=90 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=36035 LEN=70
[   47.121289] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:58:ef:68:25:89:b2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=192.168.1.139 LEN=90 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=55311 LEN=70
[  115.258603] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:58:ef:68:25:89:b2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=3575 PROTO=2
[  120.270527] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:58:ef:68:25:89:b2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.251 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
[  156.177144] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:d8:31:34:d2:a6:09:08:00 SRC=192.168.1.145 DST=192.168.1.139 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=33897 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=60512 LEN=322
[  157.103373] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:d8:31:34:d2:a6:09:08:00 SRC=192.168.1.145 DST=192.168.1.139 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=33951 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=60512 LEN=322
[  158.031835] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:d8:31:34:d2:a6:09:08:00 SRC=192.168.1.145 DST=192.168.1.139 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=34027 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=60512 LEN=322
[  159.743871] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:d8:31:34:d2:a6:09:08:00 SRC=192.168.1.145 DST=192.168.1.139 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=34029 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=60512 LEN=322
[  239.671545] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:58:ef:68:25:89:b2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=3576 PROTO=2
[  244.143409] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:58:ef:68:25:89:b2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.251 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
[  276.659378] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:d8:31:34:d2:a6:09:08:00 SRC=192.168.1.145 DST=192.168.1.139 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35725 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=40699 LEN=322
[  277.590786] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:d8:31:34:d2:a6:09:08:00 SRC=192.168.1.145 DST=192.168.1.139 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35759 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=40699 LEN=322
[  278.301798] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:d8:31:34:d2:a6:09:08:00 SRC=192.168.1.145 DST=192.168.1.139 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35770 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=40699 LEN=322
[  279.828448] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:d8:31:34:d2:a6:09:08:00 SRC=192.168.1.145 DST=192.168.1.139 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35799 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=40699 LEN=322
gerry@gerry-Inspiron-620:~$ mesg --level=emerg
mesg: unrecognized option '--level=emerg'
Try 'mesg --help' for more information.
gerry@gerry-Inspiron-620:~$ dmesg --level=emerg
gerry@gerry-Inspiron-620:~$ dmesg --level=alert
gerry@gerry-Inspiron-620:~$ dmesg --level=crit
gerry@gerry-Inspiron-620:~$ dmesg --level=err
gerry@gerry-Inspiron-620:~$ dmesg --level=warn
[    0.229218] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.229219] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[    1.049595] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    1.049596] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    1.049597] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    1.049598] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    1.049599] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    1.049600] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    1.049600] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    1.049601] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    1.049602] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    1.456310] ata3.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    1.461240] ata3.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    1.869699] ata2.00: failed to resume link (SControl 0)
[    2.281707] ata1.01: failed to resume link (SControl 0)
[    2.909726] ata2.01: failed to resume link (SControl 0)
[    3.089167] r8168: loading out-of-tree module taints kernel.
[    3.113525] r8168  Copyright (C) 2017  Realtek NIC software team <nicfae@realtek.com>
                This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, please see <http://www.gnu.org/licenses/>.
                This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; see <http://www.gnu.org/licenses/>.
[    5.072734] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[    5.072736] Disabling lock debugging due to kernel taint
[    5.085533] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  390.116  Sun Jan 27 07:21:36 PST 2019 (using threaded interrupts)
[    5.673168] resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000fffff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    5.673325] caller os_map_kernel_space.part.8+0x10b/0x150 [nvidia] mapping multiple BARs
[   10.982179] resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000fffff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[   10.982327] caller os_map_kernel_space.part.8+0x10b/0x150 [nvidia] mapping multiple BARs
[   14.886913] VBoxNetFlt: Successfully started.
[   14.891783] VBoxNetAdp: Successfully started.
[   14.898912] VBoxPciLinuxInit
[   22.678361] kauditd_printk_skb: 42 callbacks suppressed
[   36.769766] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:d8:31:34:d2:a6:09:08:00 SRC=192.168.1.145 DST=192.168.1.139 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=27482 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=40864 LEN=322
[   38.021516] [UFW BLOCK] IN=enp4s0 OUT= MAC=f0:4d:a2:fb:02:55:d8:31:34:d2:a6:09:08:00 SRC=192.168.1.145 DST=192.168.1.139 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=27580 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=40864 LEN=322