Δημοσιεύτηκε: 13 Φεβ 2021, 09:27
από Λουκάς
στην εντολή pactl list short sinks
βγαζει μόνο μία επιλογή ( με παραξενεύει κάπως αυτό το SUSPENDED που λέει στο τέλος!!)
Κώδικας: Επιλογή όλων
loukas@loukas-77:~$     pactl list short sinks
0   alsa_output.pci-0000_08_00.3.analog-stereo   module-alsa-card.c   s16le 2ch 48000Hz   SUSPENDED


με την
Κώδικας: Επιλογή όλων
pactl set-sink-mute alsa_output.pci-0000_08_00.3.analog-stereo 0

και μετά από
Κώδικας: Επιλογή όλων
pυlseaudio -k

και επανεκκίνηση δεν έγινε τίποτα.