Δημοσιεύτηκε: 13 Φεβ 2021, 14:56
από Λουκάς
εδώ να προσθέσω πως όταν ανοίγω το alsamixer ως προεπιλεγμένη κάρτα δείχνει μια HDA Nvidia και πρέπει με το F6 να επιλέξω HD-Audio Generic για να ενεργοποιήσω τα ακουστικά . Εδώ η ίδια αναφορά με τα ακουστικά ενεργοποιημένα από το alsamixer
Κώδικας: Επιλογή όλων
Ενότητα #0
   Όνομα: module-device-restore
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #1
   Όνομα: module-stream-restore
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #2
   Όνομα: module-card-restore
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "Automatically restore profile of cards"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #3
   Όνομα: module-augment-properties
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "Augment the property sets of streams with additional static information"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #4
   Όνομα: module-switch-on-port-available
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "David Henningsson"
      module.description = "Switches ports and profiles when devices are plugged/unplugged"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #5
   Όνομα: module-switch-on-connect
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Michael Terry"
      module.description = "When a sink/source is added, switch to it or conditionally switch to it"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #6
   Όνομα: module-udev-detect
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #7
   Όνομα: module-alsa-card
   Όρισμα: device_id="2" name="usb-046d_09c1-02" card_name="alsa_card.usb-046d_09c1-02" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes avoid_resampling=no card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
   Μετρητής χρήσης: 0
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "ALSA Card"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #8
   Όνομα: module-alsa-card
   Όρισμα: device_id="0" name="pci-0000_06_00.1" card_name="alsa_card.pci-0000_06_00.1" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes avoid_resampling=no card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
   Μετρητής χρήσης: 0
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "ALSA Card"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #9
   Όνομα: module-alsa-card
   Όρισμα: device_id="1" name="pci-0000_08_00.3" card_name="alsa_card.pci-0000_08_00.3" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes avoid_resampling=no card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
   Μετρητής χρήσης: 1
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "ALSA Card"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #10
   Όνομα: module-bluetooth-policy
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Frédéric Dalleau, Pali Rohár"
      module.description = "Policy module to make using bluetooth devices out-of-the-box easier"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #11
   Όνομα: module-bluetooth-discover
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "João Paulo Rechi Vita"
      module.description = "Detect available Bluetooth daemon and load the corresponding discovery module"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #12
   Όνομα: module-bluez5-discover
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "João Paulo Rechi Vita"
      module.description = "Detect available BlueZ 5 Bluetooth audio devices and load BlueZ 5 Bluetooth audio drivers"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #13
   Όνομα: module-native-protocol-unix
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #14
   Όνομα: module-always-sink
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Colin Guthrie"
      module.description = "Κρατά πάντα τουλάχιστον έναν φορτωμένο δέκτη ακόμα κι αν είναι ένας μηδενικός"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #15
   Όνομα: module-intended-roles
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "Automatically set device of streams based on intended roles of devices"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #16
   Όνομα: module-suspend-on-idle
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #17
   Όνομα: module-console-kit
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "Create a client for each ConsoleKit session of this user"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #18
   Όνομα: module-systemd-login
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "Create a client for each login session of this user"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #19
   Όνομα: module-position-event-sounds
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #20
   Όνομα: module-role-cork
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "Mute & cork streams with certain roles while others exist"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #21
   Όνομα: module-snap-policy
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Canonical Ltd"
      module.description = "Ubuntu Snap policy management"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #22
   Όνομα: module-filter-heuristics
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Colin Guthrie"
      module.description = "Detect when various filters are desirable"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #23
   Όνομα: module-filter-apply
   Όρισμα:
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Colin Guthrie"
      module.description = "Load filter sinks automatically when needed"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #24
   Όνομα: module-x11-publish
   Όρισμα: display=:0 xauthority=/run/user/1000/gdm/Xauthority
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "X11 credential publisher"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #25
   Όνομα: module-x11-cork-request
   Όρισμα: display=:0 xauthority=/run/user/1000/gdm/Xauthority
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "Synthesize X11 media key events when cork/uncork is requested"
      module.version = "13.99.1"

Ενότητα #26
   Όνομα: module-x11-xsmp
   Όρισμα: display=:0 xauthority=/run/user/1000/gdm/Xauthority session_manager=local/loukas-77:@/tmp/.ICE-unix/1354,unix/loukas-77:/tmp/.ICE-unix/1354
   Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      module.author = "Lennart Poettering"
      module.description = "X11 session management"
      module.version = "13.99.1"

Δέκτης #0
   Κατάσταση: SUSPENDED
   Όνομα: alsa_output.pci-0000_08_00.3.analog-stereo
   Περιγραφή: Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller Αναλογικό στερεοφωνικό
   Οδηγός: module-alsa-card.c
   Προδιαγραφή δείγματος: s16le 2ch 44100Hz
   Απεικόνιση καναλιού: front-left,front-right
   Ενότητα κατόχου: 9
   Σίγαση: no
   Ένταση: front-left: 8573 /  13% / -53,00 dB,   front-right: 8573 /  13% / -53,00 dB
           ισορροπία 0,00
   Βασική ένταση: 65536 / 100% / 0,00 dB
   Πηγή οθόνης: alsa_output.pci-0000_08_00.3.analog-stereo.monitor
   Λανθάνων χρόνος: 0 usec, ρυθμισμένο 0 usec
   Σημαίες: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
   Ιδιότητες:
      alsa.resolution_bits = "16"
      device.api = "alsa"
      device.class = "sound"
      alsa.class = "generic"
      alsa.subclass = "generic-mix"
      alsa.name = "ALC892 Analog"
      alsa.id = "ALC892 Analog"
      alsa.subdevice = "0"
      alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
      alsa.device = "0"
      alsa.card = "1"
      alsa.card_name = "HD-Audio Generic"
      alsa.long_card_name = "HD-Audio Generic at 0xfc700000 irq 63"
      alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
      device.bus_path = "pci-0000:08:00.3"
      sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:08:00.3/sound/card1"
      device.bus = "pci"
      device.vendor.id = "1022"
      device.vendor.name = "Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]"
      device.product.id = "1457"
      device.product.name = "Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller"
      device.string = "front:1"
      device.buffering.buffer_size = "17664"
      device.buffering.fragment_size = "2944"
      device.access_mode = "mmap"
      device.profile.name = "analog-stereo"
      device.profile.description = "Αναλογικό στερεοφωνικό"
      device.description = "Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller Αναλογικό στερεοφωνικό"
      module-udev-detect.discovered = "1"
      device.icon_name = "audio-card-pci"
   Θύρες:
      analog-output-lineout: Γραμμή εξόδου (priority: 9000, available)
      analog-output-headphones: Ακουστικά (priority: 9900, not available)
   Ενεργή θύρα: analog-output-lineout
   Μορφές:
      pcm

Πηγή #0
   Κατάσταση: SUSPENDED
   Όνομα: alsa_input.usb-046d_09c1-02.multichannel-input
   Περιγραφή: QuickCam Deluxe for Notebooks Πολυκαναλικό
   Οδηγός: module-alsa-card.c
   Προδιαγραφή δείγματος: s16le 1ch 16000Hz
   Απεικόνιση καναλιού: mono
   Ενότητα κατόχου: 7
   Σίγαση: no
   Ένταση: mono: 63571 /  97% / -0,79 dB
           ισορροπία 0,00
   Βασική ένταση: 65536 / 100% / 0,00 dB
   Οθόνη δέκτη: μη διαθέσιμο
   Λανθάνων χρόνος: 0 usec, ρυθμισμένο 0 usec
   Σημαίες: HARDWARE DECIBEL_VOLUME LATENCY
   Ιδιότητες:
      alsa.resolution_bits = "16"
      device.api = "alsa"
      device.class = "sound"
      alsa.class = "generic"
      alsa.subclass = "generic-mix"
      alsa.name = "USB Audio"
      alsa.id = "USB Audio"
      alsa.subdevice = "0"
      alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
      alsa.device = "0"
      alsa.card = "2"
      alsa.card_name = "USB Device 0x46d:0x9c1"
      alsa.long_card_name = "USB Device 0x46d:0x9c1 at usb-0000:01:00.0-5, high speed"
      alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
      device.bus_path = "pci-0000:01:00.0-usb-0:5:1.2"
      sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:01:00.0/usb1/1-5/1-5:1.2/sound/card2"
      udev.id = "usb-046d_09c1-02"
      device.bus = "usb"
      device.vendor.id = "046d"
      device.vendor.name = "Logitech, Inc."
      device.product.id = "09c1"
      device.product.name = "QuickCam Deluxe for Notebooks"
      device.serial = "046d_09c1"
      device.form_factor = "webcam"
      device.string = "hw:2"
      device.buffering.buffer_size = "64000"
      device.buffering.fragment_size = "32000"
      device.access_mode = "mmap+timer"
      device.profile.name = "multichannel-input"
      device.profile.description = "Πολυκαναλικό"
      device.description = "QuickCam Deluxe for Notebooks Πολυκαναλικό"
      module-udev-detect.discovered = "1"
      device.icon_name = "camera-web-usb"
   Θύρες:
      multichannel-input: Multichannel Input (priority: 0)
   Ενεργή θύρα: multichannel-input
   Μορφές:
      pcm

Πηγή #1
   Κατάσταση: SUSPENDED
   Όνομα: alsa_output.pci-0000_08_00.3.analog-stereo.monitor
   Περιγραφή: Monitor of Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller Αναλογικό στερεοφωνικό
   Οδηγός: module-alsa-card.c
   Προδιαγραφή δείγματος: s16le 2ch 44100Hz
   Απεικόνιση καναλιού: front-left,front-right
   Ενότητα κατόχου: 9
   Σίγαση: no
   Ένταση: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
           ισορροπία 0,00
   Βασική ένταση: 65536 / 100% / 0,00 dB
   Οθόνη δέκτη: alsa_output.pci-0000_08_00.3.analog-stereo
   Λανθάνων χρόνος: 0 usec, ρυθμισμένο 0 usec
   Σημαίες: DECIBEL_VOLUME LATENCY
   Ιδιότητες:
      device.description = "Monitor of Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller Αναλογικό στερεοφωνικό"
      device.class = "monitor"
      alsa.card = "1"
      alsa.card_name = "HD-Audio Generic"
      alsa.long_card_name = "HD-Audio Generic at 0xfc700000 irq 63"
      alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
      device.bus_path = "pci-0000:08:00.3"
      sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:08:00.3/sound/card1"
      device.bus = "pci"
      device.vendor.id = "1022"
      device.vendor.name = "Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]"
      device.product.id = "1457"
      device.product.name = "Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller"
      device.string = "1"
      module-udev-detect.discovered = "1"
      device.icon_name = "audio-card-pci"
   Μορφές:
      pcm

Είσοδος δέκτη #16
   Οδηγός: protocol-native.c
   Ενότητα κατόχου: 13
   Πελάτης: 9
   Δέκτης: 0
   Προδιαγραφή δείγματος: float32le 2ch 48000Hz
   Απεικόνιση καναλιού: front-left,front-right
   Μορφή: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "48000"  format.channels = "2"  format.channel_map = "\"front-left,front-right\""
   Corked: yes
   Σίγαση: no
   Ένταση: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
           ισορροπία 0,00
   Λανθάνων χρόνος ενδιάμεσης μνήμης: 224770 usec
   Λανθάνων χρόνος δέκτη: 0 usec
   Μέθοδος επαναδειγματοληψίας: speex-float-1
   Ιδιότητες:
      media.name = "AudioStream"
      application.name = "Firefox"
      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
      native-protocol.version = "33"
      application.process.id = "1585"
      application.process.user = "loukas"
      application.process.host = "loukas-77"
      application.process.binary = "firefox"
      application.language = "el_GR.UTF-8"
      window.x11.display = ":0"
      application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"
      application.icon_name = "firefox"
      module-stream-restore.id = "sink-input-by-application-name:Firefox"

Πελάτης #0
   Οδηγός: module-systemd-login.c
   Ενότητα κατόχου: 18
   Ιδιότητες:
      application.name = "Login Session 1"
      systemd-login.session = "1"

Πελάτης #4
   Οδηγός: module-x11-xsmp.c
   Ενότητα κατόχου: 26
   Ιδιότητες:
      application.name = "XSMP Session on gnome-session as 10559cec634258c87a16132165115162400000013540095"
      xsmp.vendor = "gnome-session"
      xsmp.client.id = "10559cec634258c87a16132165115162400000013540095"

Πελάτης #5
   Οδηγός: protocol-native.c
   Ενότητα κατόχου: 13
   Ιδιότητες:
      application.name = "GNOME Shell Volume Control"
      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
      native-protocol.version = "33"
      application.id = "org.gnome.VolumeControl"
      application.icon_name = "multimedia-volume-control"
      application.version = "3.36.4"
      application.process.id = "1368"
      application.process.user = "loukas"
      application.process.host = "loukas-77"
      application.process.binary = "gnome-shell"
      application.language = "el_GR.UTF-8"
      window.x11.display = ":0"
      application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"

Πελάτης #6
   Οδηγός: protocol-native.c
   Ενότητα κατόχου: 13
   Ιδιότητες:
      application.name = "GNOME Volume Control Media Keys"
      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
      native-protocol.version = "33"
      application.id = "org.gnome.VolumeControl"
      application.icon_name = "multimedia-volume-control"
      application.version = ""
      application.process.id = "1505"
      application.process.user = "loukas"
      application.process.host = "loukas-77"
      application.process.binary = "gsd-media-keys"
      application.language = "el_GR.UTF-8"
      window.x11.display = ":0"
      application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"

Πελάτης #7
   Οδηγός: protocol-native.c
   Ενότητα κατόχου: 13
   Ιδιότητες:
      application.name = "QtPulseAudio:1556"
      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
      native-protocol.version = "33"
      application.process.id = "1556"
      application.process.user = "loukas"
      application.process.host = "loukas-77"
      application.process.binary = "Viber"
      application.language = "el_GR.UTF-8"
      window.x11.display = ":0"
      application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"

Πελάτης #8
   Οδηγός: protocol-native.c
   Ενότητα κατόχου: 13
   Ιδιότητες:
      application.name = "Firefox"
      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
      native-protocol.version = "33"
      window.x11.display = ":0"
      window.x11.screen = "0"
      application.process.id = "1585"
      application.process.user = "loukas"
      application.process.host = "loukas-77"
      application.process.binary = "firefox"
      application.language = "el_GR.UTF-8"
      application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"
      application.icon_name = "firefox"

Πελάτης #9
   Οδηγός: protocol-native.c
   Ενότητα κατόχου: 13
   Ιδιότητες:
      application.name = "Firefox"
      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
      native-protocol.version = "33"
      application.process.id = "1585"
      application.process.user = "loukas"
      application.process.host = "loukas-77"
      application.process.binary = "firefox"
      application.language = "el_GR.UTF-8"
      window.x11.display = ":0"
      application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"
      application.icon_name = "firefox"

Πελάτης #10
   Οδηγός: protocol-native.c
   Ενότητα κατόχου: 13
   Ιδιότητες:
      application.name = "Psensor"
      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
      native-protocol.version = "33"
      window.x11.display = ":0"
      window.x11.screen = "0"
      application.process.id = "3154"
      application.process.user = "loukas"
      application.process.host = "loukas-77"
      application.process.binary = "psensor"
      application.language = "el_GR.UTF-8"
      application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"
      application.icon_name = "psensor"

Πελάτης #12
   Οδηγός: protocol-native.c
   Ενότητα κατόχου: 13
   Ιδιότητες:
      application.name = "Skype"
      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
      native-protocol.version = "32"
      application.process.id = "3091"
      application.process.user = "loukas"
      application.process.host = "loukas-77"
      application.process.binary = "skypeforlinux"
      application.language = "el_GR.UTF-8"
      window.x11.display = ":0"
      application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"

Πελάτης #13
   Οδηγός: protocol-native.c
   Ενότητα κατόχου: 13
   Ιδιότητες:
      application.name = "Firefox"
      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
      native-protocol.version = "33"
      application.icon_name = "firefox"
      application.version = "85.0.1"
      application.process.id = "1585"
      application.process.user = "loukas"
      application.process.host = "loukas-77"
      application.process.binary = "firefox"
      application.language = "el_GR.UTF-8"
      window.x11.display = ":0"
      application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"

Πελάτης #14
   Οδηγός: protocol-native.c
   Ενότητα κατόχου: 13
   Ιδιότητες:
      application.name = "Files"
      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
      native-protocol.version = "33"
      window.x11.display = ":0"
      window.x11.screen = "0"
      application.process.id = "3302"
      application.process.user = "loukas"
      application.process.host = "loukas-77"
      application.process.binary = "nemo"
      application.language = "el_GR.UTF-8"
      application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"
      application.icon_name = "folder"

Πελάτης #17
   Οδηγός: protocol-native.c
   Ενότητα κατόχου: 13
   Ιδιότητες:
      application.name = "Τερματικό"
      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
      native-protocol.version = "33"
      application.icon_name = "utilities-terminal"
      window.x11.display = ":0"
      window.x11.screen = "0"
      application.process.id = "3997"
      application.process.user = "loukas"
      application.process.host = "loukas-77"
      application.process.binary = "mate-terminal"
      application.language = "el_GR.UTF-8"
      application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"

Πελάτης #19
   Οδηγός: protocol-native.c
   Ενότητα κατόχου: 13
   Ιδιότητες:
      application.name = "Mutter"
      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
      native-protocol.version = "33"
      application.process.id = "1368"
      application.process.user = "loukas"
      application.process.host = "loukas-77"
      application.process.binary = "gnome-shell"
      application.language = "el_GR.UTF-8"
      window.x11.display = ":0"
      application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"

Πελάτης #21
   Οδηγός: protocol-native.c
   Ενότητα κατόχου: 13
   Ιδιότητες:
      application.name = "Τερματικό"
      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
      native-protocol.version = "33"
      application.icon_name = "org.gnome.Terminal"
      window.x11.display = ":0"
      window.x11.screen = "0"
      application.process.id = "4186"
      application.process.user = "loukas"
      application.process.host = "loukas-77"
      application.process.binary = "gnome-terminal-server"
      application.language = "el_GR.UTF-8"
      application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"

Πελάτης #22
   Οδηγός: protocol-native.c
   Ενότητα κατόχου: 13
   Ιδιότητες:
      application.name = "pactl"
      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
      native-protocol.version = "33"
      application.process.id = "4227"
      application.process.user = "loukas"
      application.process.host = "loukas-77"
      application.process.binary = "pactl"
      application.language = "el_GR.UTF-8"
      window.x11.display = ":0"
      application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"

Δείγμα #0
   Όνομα: bell-window-system
   Προδιαγραφή δείγματος: s16le 2ch 44100Hz
   Απεικόνιση καναλιού: front-left,front-right
   Ένταση: (άκυρο)
           ισορροπία 0,00
   Διάρκεια: 0,1s
   Μέγεθος: 24,0 KiB
   Οκνηρότητα: no
   Όνομα αρχείου: μη διαθέσιμο
   Ιδιότητες:
      media.role = "event"
      event.description = "Ηχητικό συμβάν κουδουνιού"
      event.id = "bell-window-system"
      media.name = "bell-window-system"
      media.filename = "/usr/share//sounds/freedesktop/stereo/bell.oga"
      application.name = "Mutter"
      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
      native-protocol.version = "33"
      application.process.id = "1368"
      application.process.user = "loukas"
      application.process.host = "loukas-77"
      application.process.binary = "gnome-shell"
      application.language = "el_GR.UTF-8"
      window.x11.display = ":0"
      application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"

Κάρτα #0
   Όνομα: alsa_card.usb-046d_09c1-02
   Οδηγός: module-alsa-card.c
   Ενότητα κατόχου: 7
   Ιδιότητες:
      alsa.card = "2"
      alsa.card_name = "USB Device 0x46d:0x9c1"
      alsa.long_card_name = "USB Device 0x46d:0x9c1 at usb-0000:01:00.0-5, high speed"
      alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
      device.bus_path = "pci-0000:01:00.0-usb-0:5:1.2"
      sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:01:00.0/usb1/1-5/1-5:1.2/sound/card2"
      udev.id = "usb-046d_09c1-02"
      device.bus = "usb"
      device.vendor.id = "046d"
      device.vendor.name = "Logitech, Inc."
      device.product.id = "09c1"
      device.product.name = "QuickCam Deluxe for Notebooks"
      device.serial = "046d_09c1"
      device.form_factor = "webcam"
      device.string = "2"
      device.description = "QuickCam Deluxe for Notebooks"
      module-udev-detect.discovered = "1"
      device.icon_name = "camera-web-usb"
   Κατατομές:
      input:mono-fallback: Είσοδος Μονοφωνικό (sinks: 0, sources: 1, priority: 1, available: yes)
      input:multichannel-input: Είσοδος Πολυκαναλικό (sinks: 0, sources: 1, priority: 1, available: yes)
      off: Ανενεργό (sinks: 0, sources: 0, priority: 0, available: yes)
   Ενεργή κατατομή: input:multichannel-input
   Θύρες:
      analog-input-mic: Μικρόφωνο (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
         Ιδιότητες:
            device.icon_name = "audio-input-microphone"
         Τμήμα των κατατομών: input:mono-fallback
      multichannel-input: Multichannel Input (priority: 0, latency offset: 0 usec)
         Τμήμα των κατατομών: input:multichannel-input

Κάρτα #1
   Όνομα: alsa_card.pci-0000_06_00.1
   Οδηγός: module-alsa-card.c
   Ενότητα κατόχου: 8
   Ιδιότητες:
      alsa.card = "0"
      alsa.card_name = "HDA NVidia"
      alsa.long_card_name = "HDA NVidia at 0xfc080000 irq 61"
      alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
      device.bus_path = "pci-0000:06:00.1"
      sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:06:00.1/sound/card0"
      device.bus = "pci"
      device.vendor.id = "10de"
      device.vendor.name = "NVIDIA Corporation"
      device.product.id = "0e0f"
      device.product.name = "GK208 HDMI/DP Audio Controller"
      device.string = "0"
      device.description = "GK208 HDMI/DP Audio Controller"
      module-udev-detect.discovered = "1"
      device.icon_name = "audio-card-pci"
   Κατατομές:
      output:hdmi-stereo: Έξοδος Digital Stereo (HDMI) (sinks: 1, sources: 0, priority: 5900, available: no)
      output:hdmi-surround: Έξοδος Digital Surround 5.1 (HDMI) (sinks: 1, sources: 0, priority: 800, available: no)
      output:hdmi-surround71: Έξοδος Digital Surround 7.1 (HDMI) (sinks: 1, sources: 0, priority: 800, available: no)
      output:hdmi-stereo-extra1: Έξοδος Digital Stereo (HDMI 2) (sinks: 1, sources: 0, priority: 5700, available: no)
      output:hdmi-surround-extra1: Έξοδος Digital Surround 5.1 (HDMI 2) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
      output:hdmi-surround71-extra1: Έξοδος Digital Surround 7.1 (HDMI 2) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
      output:hdmi-stereo-extra2: Έξοδος Digital Stereo (HDMI 3) (sinks: 1, sources: 0, priority: 5700, available: no)
      output:hdmi-surround-extra2: Έξοδος Digital Surround 5.1 (HDMI 3) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
      output:hdmi-surround71-extra2: Έξοδος Digital Surround 7.1 (HDMI 3) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
      output:hdmi-stereo-extra3: Έξοδος Digital Stereo (HDMI 4) (sinks: 1, sources: 0, priority: 5700, available: no)
      output:hdmi-surround-extra3: Έξοδος Digital Surround 5.1 (HDMI 4) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
      output:hdmi-surround71-extra3: Έξοδος Digital Surround 7.1 (HDMI 4) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
      output:hdmi-stereo-extra4: Έξοδος Digital Stereo (HDMI 5) (sinks: 1, sources: 0, priority: 5700, available: no)
      output:hdmi-surround-extra4: Έξοδος Digital Surround 5.1 (HDMI 5) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
      output:hdmi-surround71-extra4: Έξοδος Digital Surround 7.1 (HDMI 5) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
      off: Ανενεργό (sinks: 0, sources: 0, priority: 0, available: yes)
   Ενεργή κατατομή: off
   Θύρες:
      hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority: 5900, latency offset: 0 usec, not available)
         Ιδιότητες:
            device.icon_name = "video-display"
         Τμήμα των κατατομών: output:hdmi-stereo, output:hdmi-surround, output:hdmi-surround71
      hdmi-output-1: HDMI / DisplayPort 2 (priority: 5800, latency offset: 0 usec, not available)
         Ιδιότητες:
            device.icon_name = "video-display"
         Τμήμα των κατατομών: output:hdmi-stereo-extra1, output:hdmi-surround-extra1, output:hdmi-surround71-extra1
      hdmi-output-2: HDMI / DisplayPort 3 (priority: 5700, latency offset: 0 usec, not available)
         Ιδιότητες:
            device.icon_name = "video-display"
         Τμήμα των κατατομών: output:hdmi-stereo-extra2, output:hdmi-surround-extra2, output:hdmi-surround71-extra2
      hdmi-output-3: HDMI / DisplayPort 4 (priority: 5600, latency offset: 0 usec, not available)
         Ιδιότητες:
            device.icon_name = "video-display"
         Τμήμα των κατατομών: output:hdmi-stereo-extra3, output:hdmi-surround-extra3, output:hdmi-surround71-extra3
      hdmi-output-4: HDMI / DisplayPort 5 (priority: 5500, latency offset: 0 usec, not available)
         Ιδιότητες:
            device.icon_name = "video-display"
         Τμήμα των κατατομών: output:hdmi-stereo-extra4, output:hdmi-surround-extra4, output:hdmi-surround71-extra4

Κάρτα #2
   Όνομα: alsa_card.pci-0000_08_00.3
   Οδηγός: module-alsa-card.c
   Ενότητα κατόχου: 9
   Ιδιότητες:
      alsa.card = "1"
      alsa.card_name = "HD-Audio Generic"
      alsa.long_card_name = "HD-Audio Generic at 0xfc700000 irq 63"
      alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
      device.bus_path = "pci-0000:08:00.3"
      sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:08:00.3/sound/card1"
      device.bus = "pci"
      device.vendor.id = "1022"
      device.vendor.name = "Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]"
      device.product.id = "1457"
      device.product.name = "Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller"
      device.string = "1"
      device.description = "Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller"
      module-udev-detect.discovered = "1"
      device.icon_name = "audio-card-pci"
   Κατατομές:
      input:analog-stereo: Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 0, sources: 1, priority: 65, available: no)
      output:analog-stereo: Έξοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 0, priority: 6500, available: yes)
      output:analog-stereo+input:analog-stereo: Αναλογικός στερεοφωνικός αμφίδρομος (sinks: 1, sources: 1, priority: 6565, available: no)
      output:analog-surround-21: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 2.1 (sinks: 1, sources: 0, priority: 1300, available: yes)
      output:analog-surround-21+input:analog-stereo: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 2.1 + Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 1, priority: 1365, available: no)
      output:analog-surround-40: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 4.0 (sinks: 1, sources: 0, priority: 1200, available: yes)
      output:analog-surround-40+input:analog-stereo: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 4.0 + Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 1, priority: 1265, available: no)
      output:analog-surround-41: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 4.1 (sinks: 1, sources: 0, priority: 1300, available: yes)
      output:analog-surround-41+input:analog-stereo: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 4.1 + Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 1, priority: 1365, available: no)
      output:analog-surround-50: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 5.0 (sinks: 1, sources: 0, priority: 1200, available: yes)
      output:analog-surround-50+input:analog-stereo: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 5.0 + Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 1, priority: 1265, available: no)
      output:analog-surround-51: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 5.1 (sinks: 1, sources: 0, priority: 1300, available: yes)
      output:analog-surround-51+input:analog-stereo: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 5.1 + Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 1, priority: 1365, available: no)
      output:analog-surround-71: Έξοδος Analog Surround 7.1 (sinks: 1, sources: 0, priority: 1200, available: yes)
      output:analog-surround-71+input:analog-stereo: Έξοδος Analog Surround 7.1 + Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 1, priority: 1265, available: no)
      output:iec958-stereo: Έξοδος Ψηφιακό στερεοφωνικό (IEC958) (sinks: 1, sources: 0, priority: 5500, available: yes)
      output:iec958-stereo+input:analog-stereo: Έξοδος Ψηφιακό στερεοφωνικό (IEC958) + Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 1, priority: 5565, available: no)
      off: Ανενεργό (sinks: 0, sources: 0, priority: 0, available: yes)
   Ενεργή κατατομή: output:analog-stereo
   Θύρες:
      analog-input-front-mic: Μπροστινό μικρόφωνο (priority: 8500, latency offset: 0 usec, not available)
         Ιδιότητες:
            device.icon_name = "audio-input-microphone"
         Τμήμα των κατατομών: input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:analog-surround-21+input:analog-stereo, output:analog-surround-40+input:analog-stereo, output:analog-surround-41+input:analog-stereo, output:analog-surround-50+input:analog-stereo, output:analog-surround-51+input:analog-stereo, output:analog-surround-71+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo
      analog-input-rear-mic: Πίσω μικρόφωνο (priority: 8200, latency offset: 0 usec, not available)
         Ιδιότητες:
            device.icon_name = "audio-input-microphone"
         Τμήμα των κατατομών: input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:analog-surround-21+input:analog-stereo, output:analog-surround-40+input:analog-stereo, output:analog-surround-41+input:analog-stereo, output:analog-surround-50+input:analog-stereo, output:analog-surround-51+input:analog-stereo, output:analog-surround-71+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo
      analog-input-linein: Γραμμή εισόδου (priority: 8100, latency offset: 0 usec, not available)
         Τμήμα των κατατομών: input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:analog-surround-21+input:analog-stereo, output:analog-surround-40+input:analog-stereo, output:analog-surround-41+input:analog-stereo, output:analog-surround-50+input:analog-stereo, output:analog-surround-51+input:analog-stereo, output:analog-surround-71+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo
      analog-output-lineout: Γραμμή εξόδου (priority: 9000, latency offset: 0 usec, available)
         Τμήμα των κατατομών: output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:analog-surround-21, output:analog-surround-21+input:analog-stereo, output:analog-surround-40, output:analog-surround-40+input:analog-stereo, output:analog-surround-41, output:analog-surround-41+input:analog-stereo, output:analog-surround-50, output:analog-surround-50+input:analog-stereo, output:analog-surround-51, output:analog-surround-51+input:analog-stereo, output:analog-surround-71, output:analog-surround-71+input:analog-stereo
      analog-output-headphones: Ακουστικά (priority: 9900, latency offset: 0 usec, not available)
         Ιδιότητες:
            device.icon_name = "audio-headphones"
         Τμήμα των κατατομών: output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo
      iec958-stereo-output: Ψηφιακή έξοδος (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
         Τμήμα των κατατομών: output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo