Δημοσιεύτηκε: 13 Φεβ 2021, 22:19
από Λουκάς
0 [NVidia ]: HDA-Intel - HDA NVidia
HDA NVidia at 0xfc080000 irq 61
1 [Generic ]: HDA-Intel - HD-Audio Generic
HD-Audio Generic at 0xfc700000 irq 63
2 [U0x46d0x9c1 ]: USB-Audio - USB Device 0x46d:0x9c1
USB Device 0x46d:0x9c1 at usb-0000:01:00.0-5, high speed