Δημοσιεύτηκε: 09 Μαρ 2017, 23:48
από kmoschos
Κώδικας: Επιλογή όλων
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series SoC Transaction Register [8086:0f00] (rev 0e)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display [8086:0f31] (rev 0e)
00:13.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series SATA AHCI Controller [8086:0f23] (rev 0e)
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx, Celeron N2000 Series USB xHCI [8086:0f35] (rev 0e)
00:1a.0 Encryption controller [1080]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Trusted Execution Engine [8086:0f18] (rev 0e)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller [8086:0f04] (rev 0e)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 1 [8086:0f48] (rev 0e)
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 2 [8086:0f4a] (rev 0e)
00:1c.2 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 3 [8086:0f4c] (rev 0e)
00:1c.3 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 4 [8086:0f4e] (rev 0e)
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series USB EHCI [8086:0f34] (rev 0e)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Power Control Unit [8086:0f1c] (rev 0e)
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series SMBus Controller [8086:0f12] (rev 0e)
02:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5229 PCI Express Card Reader [10ec:5229] (rev 01)
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 0a)
04:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter [10ec:b723]
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 005: ID 04f2:b49f Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 002 Device 004: ID 0bda:57d9 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 002 Device 003: ID 05dc:a781 Lexar Media, Inc.
Bus 002 Device 002: ID 1bcf:0005 Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

0: ideapad_wlan: Wireless LAN
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
1: ideapad_bluetooth: Bluetooth
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
3: phy0: Wireless LAN
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no