Δημοσιεύτηκε: 13 Απρ 2017, 23:14
από kitsTheo
Κατ αρχάς ευχαριστώ για την ανταπόκριση στο ερώτημα μου !
Δίνω τις εντολές και α αυτά είναι τα αποτελέσματα για κάθε εντολη
Κώδικας: Επιλογή όλων
lspci -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller [8086:29c0] (rev 02)
00:01.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express PCI Express Root Port [8086:29c1] (rev 02)
00:1a.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 [8086:2937] (rev 02)
00:1a.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 [8086:2938] (rev 02)
00:1a.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 [8086:2939] (rev 02)
00:1a.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 [8086:293c] (rev 02)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller [8086:293e] (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 [8086:2940] (rev 02)
00:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 [8086:2948] (rev 02)
00:1c.5 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6 [8086:294a] (rev 02)
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 [8086:2934] (rev 02)
00:1d.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 [8086:2935] (rev 02)
00:1d.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 [8086:2936] (rev 02)
00:1d.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 [8086:293a] (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 PCI Bridge [8086:244e] (rev 92)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation 82801IB (ICH9) LPC Interface Controller [8086:2918] (rev 02)
00:1f.2 IDE interface [0101]: Intel Corporation 82801IB (ICH9) 2 port SATA Controller [IDE mode] [8086:2921] (rev 02)
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller [8086:2930] (rev 02)
00:1f.5 IDE interface [0101]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA Controller [IDE mode] [8086:2926] (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV620 LE [Radeon HD 3450] [1002:95c5]
01:00.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV620 HDMI Audio [Radeon HD 3400 Series] [1002:aa28]
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Qualcomm Atheros Attansic L1 Gigabit Ethernet [1969:1048] (rev b0)
03:00.0 SATA controller [0106]: JMicron Technology Corp. JMB363 SATA/IDE Controller [197b:2363] (rev 03)
03:00.1 IDE interface [0101]: JMicron Technology Corp. JMB363 SATA/IDE Controller [197b:2363] (rev 03)
05:02.0 Multimedia audio controller [0401]: C-Media Electronics Inc CMI8738/CMI8768 PCI Audio [13f6:0111] (rev 10)
05:03.0 FireWire (IEEE 1394) [0c00]: VIA Technologies, Inc. VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller [1106:3044] (rev c0)

Κώδικας: Επιλογή όλων
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 2357:0108 
Bus 001 Device 002: ID 1058:1100 Western Digital Technologies, Inc. My Book Essential Edition 2.0 (WDH1U)
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 002: ID 045e:0084 Microsoft Corp. Basic Optical Mouse
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Κώδικας: Επιλογή όλων
rfkill list
Κανενα αποτέλεσμα