Δημοσιεύτηκε: 03 Μάιος 2018, 08:19
από Tek.Fu
Κώδικας: Επιλογή όλων
aristotelis@aristotelis-PC:~$ lspci -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor DMI [8086:d131] (rev 11)
00:03.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Core Processor PCI Express Root Port 1 [8086:d138] (rev 11)
00:08.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Core Processor System Management Registers [8086:d155] (rev 11)
00:08.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Core Processor Semaphore and Scratchpad Registers [8086:d156] (rev 11)
00:08.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Core Processor System Control and Status Registers [8086:d157] (rev 11)
00:08.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Core Processor Miscellaneous Registers [8086:d158] (rev 11)
00:10.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Core Processor QPI Link [8086:d150] (rev 11)
00:10.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Core Processor QPI Routing and Protocol Registers [8086:d151] (rev 11)
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller [8086:3b64] (rev 06)
00:1a.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller [8086:3b3b] (rev 06)
00:1a.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller [8086:3b3e] (rev 06)
00:1a.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller [8086:3b3f] (rev 06)
00:1a.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller [8086:3b3c] (rev 06)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio [8086:3b56] (rev 06)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 [8086:3b42] (rev 06)
00:1c.5 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 6 [8086:3b4c] (rev 06)
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller [8086:3b36] (rev 06)
00:1d.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller [8086:3b37] (rev 06)
00:1d.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller [8086:3b38] (rev 06)
00:1d.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller [8086:3b34] (rev 06)
00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 PCI Bridge [8086:244e] (rev a6)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation H55 Chipset LPC Interface Controller [8086:3b06] (rev 06)
00:1f.2 IDE interface [0101]: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA IDE Controller [8086:3b20] (rev 06)
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller [8086:3b30] (rev 06)
00:1f.5 IDE interface [0101]: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 2 port SATA IDE Controller [8086:3b26] (rev 06)
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series] [1002:68f9]
01:00.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar HDMI Audio [Radeon HD 5400/6300/7300 Series] [1002:aa68]
02:00.0 PCI bridge [0604]: Texas Instruments XIO2000(A)/XIO2200A PCI Express-to-PCI Bridge [104c:8231] (rev 03)
03:01.0 USB controller [0c03]: NEC Corporation OHCI USB Controller [1033:0035] (rev 43)
03:01.1 USB controller [0c03]: NEC Corporation OHCI USB Controller [1033:0035] (rev 43)
03:01.2 USB controller [0c03]: NEC Corporation uPD72010x USB 2.0 Controller [1033:00e0] (rev 04)
03:02.0 FireWire (IEEE 1394) [0c00]: Texas Instruments TSB82AA2 IEEE-1394b Link Layer Controller [104c:8025] (rev 01)
04:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 06)
05:01.0 Multimedia audio controller [0401]: Creative Labs CA0106/CA0111 [SB Live!/Audigy/X-Fi Series] [1102:0007]
05:02.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros AR9227 Wireless Network Adapter [168c:002d] (rev 01)
3f:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-Core Registers [8086:2c51] (rev 04)
3f:00.1 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder [8086:2c81] (rev 04)
3f:02.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor QPI Link 0 [8086:2c90] (rev 04)
3f:02.1 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor QPI Physical 0 [8086:2c91] (rev 04)
3f:03.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor Integrated Memory Controller [8086:2c98] (rev 04)
3f:03.1 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor Integrated Memory Controller Target Address Decoder [8086:2c99] (rev 04)
3f:03.4 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor Integrated Memory Controller Test Registers [8086:2c9c] (rev 04)
3f:04.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor Integrated Memory Controller Channel 0 Control Registers [8086:2ca0] (rev 04)
3f:04.1 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor Integrated Memory Controller Channel 0 Address Registers [8086:2ca1] (rev 04)
3f:04.2 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor Integrated Memory Controller Channel 0 Rank Registers [8086:2ca2] (rev 04)
3f:04.3 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor Integrated Memory Controller Channel 0 Thermal Control Registers [8086:2ca3] (rev 04)
3f:05.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor Integrated Memory Controller Channel 1 Control Registers [8086:2ca8] (rev 04)
3f:05.1 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor Integrated Memory Controller Channel 1 Address Registers [8086:2ca9] (rev 04)
3f:05.2 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor Integrated Memory Controller Channel 1 Rank Registers [8086:2caa] (rev 04)
3f:05.3 Host bridge [0600]: Intel Corporation Core Processor Integrated Memory Controller Channel 1 Thermal Control Registers [8086:2cab] (rev 04)