Δημοσιεύτηκε: 03 Μάιος 2018, 08:19
από Tek.Fu
Κώδικας: Επιλογή όλων
aristotelis@aristotelis-PC:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 011 Device 002: ID 045e:00f7 Microsoft Corp. LifeCam VX-1000
Bus 011 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 010 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 0df7:0730 Mobile Action Technology, Inc. MA-730/MA-730G Bluetooth Adapter
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 005: ID 2357:0100 
Bus 001 Device 004: ID 045e:0040 Microsoft Corp. Wheel Mouse Optical
Bus 001 Device 003: ID 046d:c315 Logitech, Inc. Classic Keyboard 200
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub