Δημοσιεύτηκε: 20 Ιαν 2019, 19:49
από Alexandros
Κώδικας: Επιλογή όλων
~$ lspci | grep -i wireless
03:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter


Κώδικας: Επιλογή όλων
~$ lspci -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Sky Lake Host Bridge/DRAM Registers [8086:1904] (rev 08)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Sky Lake Integrated Graphics [8086:1916] (rev 07)
00:04.0 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Device [8086:1903] (rev 08)
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Device [8086:9d2f] (rev 21)
00:14.2 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Device [8086:9d31] (rev 21)
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation Device [8086:9d3a] (rev 21)
00:17.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Device [8086:9d03] (rev 21)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:9d10] (rev f1)
00:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:9d14] (rev f1)
00:1c.5 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:9d15] (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Device [8086:9d48] (rev 21)
00:1f.2 Memory controller [0580]: Intel Corporation Device [8086:9d21] (rev 21)
00:1f.3 Audio device [0403]: Intel Corporation Device [8086:9d70] (rev 21)
00:1f.4 SMBus [0c05]: Intel Corporation Device [8086:9d23] (rev 21)
01:00.0 Display controller [0380]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330] [1002:6660] (rev ff)
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 07)
03:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter [10ec:b723]


Κώδικας: Επιλογή όλων
rfkill list
4: phy0: Wireless LAN
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
6: hci0: Bluetooth
   Soft blocked: yes
   Hard blocked: no
angie@angie-HP-Notebook:~$