Δημοσιεύτηκε: 28 Ιαν 2019, 08:37
από lepidas
iwconfig
Κώδικας: Επιλογή όλων
lo        no wireless extensions.

enp3s0    no wireless extensions.

wlp4s0    IEEE 802.11  ESSID:"LEDE5" 
          Mode:Managed  Frequency:5.2 GHz  Access Point: 62:38:E0:DA:48:54   
          Bit Rate=585.1 Mb/s   Tx-Power=22 dBm   
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
          Link Quality=36/70  Signal level=-74 dBm 
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:61   Missed beacon:0