Δημοσιεύτηκε: 05 Σεπ 2020, 20:04
από Renos
Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου. Λοιπόν με τιν πρώτη εντολή έχω σαν απάντηση.

Κώδικας: Επιλογή όλων
00:14.3 Network controller [0280]: Intel Corporation Wireless-AC 9462 [8086:02f0]
Subsystem: Intel Corporation Wireless-AC 9462 [8086:0074]
Kernel driver in use: iwlwifi
Kernel modules: iwlwifi
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 06cb:00bb Synaptics, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
[    0.549211] tpm tpm0: [Firmware Bug]: TPM interrupt not working, polling instead
[    2.385821] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-50.ucode failed with error -2
[    2.385852] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-49.ucode failed with error -2
[    2.387237] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 48.4fa0041f.0 op_mode iwlmvm
[    2.429065] [drm] Finished loading DMC firmware i915/kbl_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
[    2.443227] iwlwifi 0000:00:14.3: Allocated 0x00400000 bytes for firmware monitor.
[    2.753916] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Firmware info: version 1:4:2-66a5a
[    2.753918] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Firmware: ABI 3:11:0 Kernel ABI 3:10:0
[    2.756646] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: firmware boot complete
[   13.869288] Bluetooth: Core ver 2.22
[   13.869317] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   13.869321] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   13.869324] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   13.869328] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   14.408102] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   14.408104] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   14.408108] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[26170.788080] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: firmware boot complete


Επίσης με την δεύτερη εντολή έχω:
Κώδικας: Επιλογή όλων
bluetooth.service   loaded active     running   Bluetooth service