Δημοσιεύτηκε: 06 Σεπ 2020, 02:09
από Maras
Δοκίμασε το εξής :
Άνοιξε τερματικό και δώσε με τη σειρά τα παρακάτω :
Κώδικας: Επιλογή όλων
cd /usr/lib/firmware

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo wget https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-50.ucode

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo modprobe -r iwlwifi

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo modprobe iwlwifi

στη συνέχεια κοίτα ποια έκδοση του firmware χρησιμοποιείται με την παρακάτω εντολή (δώσε τα αποτελέσματα)
Κώδικας: Επιλογή όλων
dmesg | grep firmware

Δες αν παραμένει το πρόβλημα.